ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಕುಸುಮಾಳ ಕೆಯ್ದೆ

Kannada Kama Kathegalu – ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಕುಸುಮಾಳ ಕೆಯ್ದೆ

Kannada Sex Stories – ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕರೀಮ್. ನಾನು ಬಿ.ಇ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ತಲ್ಲೀನ. ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಬಂದವರು ಕುಸುಮ ಮೇಡಂ. ಅವರು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇರುವಳು. ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಇಬ್ಬರೂ ಆ ಮೇಡಂ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ಯೂಶನ್ ಹೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದೆವು. ಅವರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ನಾವು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ದಿನವೂ ಟ್ಯೂಶನ್ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆವು. ಅವರು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಅವರ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಹೇಳಿಕೊಡುವರು. ಹೀಗೆ ಇವರು ಒಳಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ದೇಸಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ನಾವು ಆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ನಮಗೆ ಚೂಲು ಹತ್ತುವುದು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಂ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಯ್ಯೋಣ ಎನಿಸುವುದು. ಅವರ ಬೆಳ್ಳನೆಯ ಚರ್ಮ, ಮೀನಿನಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಗುಂಗುರು ಕೂದಲು, ಚೆರಿ ಹಣ್ಣಿನಂತಹ ತುಟಿಗಳು, ರಬ್ಬರ್ ಚಂಡಿನಂತಿರುವ ಮೊಲೆಗಳು, ಸಣ್ಣವಾದ ಮೈಕಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಳ ತಿಕವು ಉಬ್ಬಿದಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸಿತು.

ಹೀಗೆ ಕುಸುಮ ಮೇಡಂ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಗಂಡನು ಯು. ಎಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂದೂ ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು ಇರುವಳೆಂದೂ ಅವಳು ಸಹ ಊಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಅವರು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ವಾಸ ಇರುವರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಹೀಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಯ್ಯಿಸಿಕೊಂಡು ವರ್ಷದ ಗಟ್ಟಲೆಯೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈಗಲೂ ಅವರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಆಪಲ್ ಇದ್ದಂತೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇರುವರು. ನಾನು ದಿನವೂ ರಾತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡುತ್ತಲೇ ಜಟಕಾ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವೆನು.

ನಾನು ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ಟ್ಯೂಶನ್ ಗೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆವು. ಅವರು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಹೋದರು. ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿತು ಚಾನ್ಸ್ ಎಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ದೇಸಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೇಡಂ ಬಂದರು. ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರು. ನಮಗೂ ಭಯವಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಬಯ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಅವರು ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಕುಸುಮ ಮೇಡಂ ಆ ದೇಸಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನು ಗುರು ಗುಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡಿದರು. ನಮಗೆ ಆಗ ಭಯವು ಮಾಯವಾಗಿ ಚೂಲು ಹತ್ತುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವ ಹುಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಯ್ದು ಬಿಡುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮೇಡಂ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆದರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಡ್ ರೂಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದರು. ನಮಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕನಸೋ ನನಸೋ ಎಂದೇ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ.

ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಡಂ ಬಂದು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಗುರಾಯಿಸಿಕೊಂಡೇ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರು. ಅವರ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವರ ಮೊಲೆಗಳು ಜಾಕೆಟ್ ನ ಒಳಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೋ ಚೂಲು ನೆತ್ತಿಗೆ ಏರಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಇಬ್ಬರೂ ಮೇಡಂ ನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದೆವು. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಅಬ್ದುಲ್ಲನು ಅವರ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹಿಸುಕಿದನು. ಆಗ ಅವರು ಆಹ್ಹ್ ಎಂದು ಹಾಗೆಯೇ ಮಲಗಿಕೊಂಡರು.

ಆಗ ನಮಗೆ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ನೆನಪಾದವು. ಆಗ ನಾನು ಮೇಡಂ ನ ಒಂದು ಕಡೆಯೂ ಅಬ್ದುಲ್ಲನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯೂ ಮಲಗಿದೆವು. ಆಗ ಮೆಲ್ಲನೆ ಅವರ ಜಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದೆ. ಅಬ್ದುಲ್ಲನು ಅವರ ಬ್ರಾ ಬಿಚ್ಚಿದನು. ನಾನು ಒಂದು ಮೊಲೆಯನ್ನು ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಲೆಯನ್ನೂ ಹಿಸುಕಿ ಹಿಸುಕಿ ಹಾಗೆಯೇ ಚೀಪಿದೆವು. ಆಗ ಮೇಡಂ ಆ. ಆ…ಅ.ಯಾ.ಯಾ.ಆ. ಆಹ್ಹ್. ಎಂದು ಗೊಣಗಾಡಿದರು. ನಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೂಲು ಹತ್ತಿತು.

ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಮೊಲೆಯನ್ನು ಚೀಪುತ್ತಲೇ ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಲೇ ಬಂದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಪೆಟಿಕೋಟ್ ಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅಬ್ದುಲ್ಲನು ಅವರ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಂಪರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸಿಕ್ಕಿದರೋ ಎನಿಸಿತು. ಅವರ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ತಡೆಯಲಾರದ ಮಜಾ ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಿಚ್ಚಲು ಹತ್ತಿದರು. ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿದೆವು. ನಮ್ಮ ತುಣ್ಣೆಗಳು ಹಾಗೆ ಕಾಣದ್ದು ಕಂಡಿದರಿಂದ ನಿಗುರಿ ನಿಂತಿತು. ಆಗ ಅವರು ಮೊದಲು ಅಬ್ದುಲ್ಲನನ್ನು ಕರೆದು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈ ಹಾಕಿ ಹಿಸುಕಿ ಹಾಗೆ ಕೈ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ಅವರ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನನಗೆ ವಿಪರೀತ ಚೂಲು ಹತ್ತಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ತುಲ್ಲನ್ನು ನೆಕ್ಕಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಜಾ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಅಬ್ದುಲ್ಲನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೀಪಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಚೀಪುತ್ತಲೇ ಹಾಗೆ ಊನುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವರು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಊನುವ ವೇಗವು ಜೋರಾಯಿತು.

ಹಾಗೆಯೇ ಅವನು ಅವರ ತುಲ್ಲಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ. ನಾನು ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟೆ. ಅವರು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಊನಿದಂತೆಯೇ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಊನಿದರು. ಆಗ ಅವರು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಮಲಗಿದರು. ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಕರೆದು ದೇಸಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕು, ಚೂಲು ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಹಾಗೆ ಅವನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಅವರ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ನನಗೂ ತೆವಲು ಹತ್ತಿತು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಊನುತ್ತಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಸೂಪರ್ ಮಜಾ ಆಯಿತು. ಅಬ್ದುಲ್ಲನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದ. ನಾನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವರ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತುರುಕಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜೋರಾಗಿ ಕೆಯ್ದೆ. ಆಗ ಅವರು ಅಬ್ದುಲ್ಲನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಊನುತ್ತಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಮೈಯಲ್ಲ ಜುಮ್ಮೆಂದಿತು. ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯಿಂದ ರಸವು ಅವರ ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಇಳಿಯಿತು. ನಾನು ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದೆ. ಆಗ ಅಬ್ದುಲ್ಲನು ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಅವರ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತುರುಕಿದನು. ಅವನ ರಸವೂ ಸಹ ಅವರ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಮಜಾ ಕೊಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಕುಸುಮ ಮೇಡಂ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ದೇಸಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮೇಡಂ ನೋಡಿದ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿನದ ಕಾಮದ ಹಸಿವು ಇರಬಹುದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *