ಸಿಂಪಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನ್ತಿಯಾಳ ಸ್ಖಲನೋತ್ತುಂಗ

Kannada Kama Kathegalu – ಸಿಂಪಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನ್ತಿಯಾಳ ಸ್ಖಲನೋತ್ತುಂಗ

Kannada Kama Kathegalu period-in-girls. ಇದು lcdrjmc ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯ ಕಥೆಯ ಭಾವಾನುವಾದ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಬಹಳದೂರ ಸರಿದಿದ್ದೇನೆ. ಸಂತೋಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಸಿ.
ಪ್ರಥಮ ಸ್ಖಲನೋತ್ತುಂಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮನ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿದ್ದ ಸಿಂತಿಯಾಳನ್ನು ಮೆಲ್ಲನೆ ತಬ್ಬಿ ಮಿಕ್ಕಿಯು ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಈಜುಕೊಳದ ಕಡೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದಳು.
ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೂಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆತ್ತಲಾಗಿದ್ದ ಸಿನ್ಥಿಯಾಳು ಮೆಲ್ಲನೆ ಮಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಒನಸಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವಳ ಬಳಕುವ ನಡು ತೊನೆಯುವ ದುಂಡು ನಿತಂಬಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅಸ್ವಾದಿಸುತ್ತ ರುತ್ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದಳು. ಈಜು ಕೊಳದ ಪಕ್ಕವೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸಿಂಪಿಣಿ(ಷವರ್)ಯತ್ತ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮಿಕ್ಕಿಯು ನಡೆಸಿದಳು. ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ಸುಂದರ ಹಾಸುಬಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆವರಿಸಿದ ಆ ಸಿಮ್ಪಿಣಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಜವನಿಕೆ (ಕರ್ಟನ್) ಇಲ್ಲದೆ ಜಳಕ ಮಾಡುವವರು ಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಹಾಗಿತ್ತು. ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮಿಕ್ಕಿಯು ತನ್ನ ಅಂಗೈ ಅನ್ನು ಸಿಂತಿಯಾಳ ಪಿರ್ರೆಯ ಕಣಿವೆಯ ಮೇಲೆ ಸೊಂಟದಿಂದಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿ ಮುಂದೆ ತಳ್ಳಿದಾಗ ಸಿಂತಿಯಾ ಅಂಗೈಯನ್ನು ಸಿಮ್ಪಿಣಿ ಗೋಡೆಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ ನಿಂದಳು.ಬೆಚ್ಚನೆಯ ನೀರು ಮರುಕ್ಷಣವೇ ತುಂತುರು ತುಂತುರಾಗಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೂ ಮುಖದ ಮೇಲೂ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಹ್ಮ್… ಎಂದು ಸಿಂತಿಯಾ ಮುಲುಗಿದಳು. ನೀರ ಹನಿಗಳು ಮುಖದ ಮೇಲಿಂದ ಜಾರಿ ಉಬ್ಬಿದ ಬಿಗುವಾದ ಅಮೃತ ಕಲಶಗಳನ್ನು ತಡವಿ ನಿಮಿರಿದ ಇನ್ನೂ ಸೊಕ್ಕಿಂದ ಬಿಗಿದು ನಿಮಿರಿದ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಉದ್ರೇಕಿಸಿ, ಬಟ್ಟಲ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಧಾರೆಯಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿದು ನುಣ್ಣನೆ ರೋಮರಹಿತ ರತಿದಿಬ್ಬದ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿ ಯೋನಿ ಕಣಿವೆಯ ಕೆಳಗೆ ಧಾರೆ ಧಾರೆಯಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಬೆಚ್ಚನೆ ನೀರಿನ ಮೈದಡವುವಿಕೆಗೆ ಮರುಳಾದ ಸಿಂಥಿಯ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ನೀರ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೈಒಡ್ಡಿದಳು. ಅವಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ರುತ್ ಮೆಲ್ಲನೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ಬತ್ತಲಾದರು. ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮೂವತ್ತರ ಬಿಗಿ ಮೈ ಕಟ್ಟಿನ ಹೆಂಗಳೆಯರಿಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಿಕ ದಿರಿಸಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಆಕರ್ಷಕವೂ ಮಾದಕವೂ ಆಗಿ ಕಾಣತೊಡಗಿದರು. ಇದಾವುದರ ಪರಿವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಿಂಥಿಯ ತನ್ನದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾಗಿ ಮುಲುಕುತ್ತ ನೀರಿಗೂ ಮತ್ತು ಬತ್ತಲಾದಹೆಂಗಳೆಯರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಮೈ ತೋರಿಸಿದ್ದಳು. ಗೋಡೆಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಕೋನವಾಗಿ ನಿಂದ ಸಿನ್ಥಿಯಾಳ ಬಿಗು ಮೊಲೆಗಳು ತೊನೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ನೀರು ತೊರೆಯಂತೆ ಬೆನ್ನು ಹುರಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಜಾರುತ್ತ ದುಂಡು ನಿತಂಬಗಳ ಮಧೇಯ ಆಳದ ಕಣಿವೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಜಾರಿ ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿನಂತ ಬಂಗಾರ ವರ್ಣದ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ತಡಕಿ ನೀಲ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸವರಿ ನೆಲ ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಕಾಮಪ್ರಚೋದಕ ಭಂಗಿ ಕಂಡ ಮಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ರುತ್ ಕೂಡಲೇ ತಾವು ಕೂಡ ಸಿಮ್ಪಿಣಿಯನ್ನು ಸೇರಿದರು.
ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಿನ್ಥಿಯಾಳ ಮೊಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟು ಜುಮ್ಮ್ ಜುಮ್ಮ್ ಎನ್ನತೊಡಗಿತು. ಪಿರ್ರೆಯ ಮೇಲೂ ರತಿದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಒತ್ತಡ ಬಂದಂತಾಗಿ ಮೈಯ ರಕ್ತವೆಲ್ಲ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯತ್ತ ಚಲಿಸಿದಂತಾಗಿ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ನೀರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯತೊಡಗಿತು. ನಿನ್ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬ ಮಿಕ್ಕಿಯ ಮಾತು ನೀರ ಶಬ್ದದ ಮಧ್ಯೆ ಕೇಳಿದ ಸಿಂಥಿಯ ಹೂಂ ಎಂದಷ್ಟೇ ಮುಲುಗಿದಳು. ಕೂಡಲೇ ಎರಡು ಜೊತೆ ಕೈಗಳು ಮೃದುವಾದ ಹೀರುಕ (ಬಾತ್ ಸ್ಪಂಜು) ವನ್ನು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಲೇಪಿಸಿ ನೀರ ರಭಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಸಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮೈ ಅನ್ನು ನೇವರಿಸ ತೊಡಗಿದವು. ನೊರೆ ನೋರೆಯಾದ ಸಾಬೂನು ಲೇಪಿಸಿದ ಅತಿ ಮೃದು ಹೀರುಕಗಳು ಸ್ತನಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ನುಣುಪು ಕಂಕುಳ ಕೆಳಗೆ ರತಿದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಿತಂಬ ಮತ್ತು ಗುದಕುಹುರ ದ ಕಣಿವೆಯ ಮಧ್ಯೆ ತಡವುತ್ತ ನೇವರಿಸುತ್ತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಿಕ್ಕುತ್ತ ಉಜ್ಜುತ್ತ ಇರಲು ಏನೋ ಹಸಿ ಬಿಸಿ ರಸ ಹೊಕ್ಕುಳಿಂದ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಇಳಿದಂತೆ, ರತಿಪುಷ್ಪವು ಬಿಸಿಯಾದಂತೆ, ಯೋನಿಯ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒದ್ದೆಯಾದಂತೆ ಸಿನ್ಥಿಯಾಗೆ ಎನಿಸಿತು. ಈ ಭಾವವನ್ನು ಅಸ್ವಾದಿಸುತ್ತ ಯೋನಿಯೊಳಗಿನ ಮಿಡಿತವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮುಂದೊಂದು ತಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಬಾಗಿ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಅಮುಕಲು ಅವಳ ಪಿರ್ರೆಗಳು ಹಿಂಚಾಚಿ ಮುಕುಳಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿರಿಯಿತು. ಅವಳ ಚಡಪಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡ ಮಿಕ್ಕಿಯು ಇನ್ನು ತಡೆಯಲಾಗದೆ ತನ್ನ ಹೀರುಕವನ್ನು ಬಿಸಾಡಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಎಡ ಪಕ್ಕೆಯ ಬದಿಯಿಂದ ಸಿಂತಿಯಾಳ ಎಡಸ್ತನವನ್ನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಮೇಲೆತ್ತಿದಳು. ಹ್ಹ್ಹ್ಹಮ್ ಎಂಬ ದೀರ್ಘ ನಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ತೊಡೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಂದ ಯೋನಿಯನ್ನು ಅದುಮಿಕೊಂಡ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹಿಂದೆ ರುತ್ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಕುಳಿತಳು. ಅವಳ ಮೂಗಿನ ಮುಂದೆಯೇ ಅರೆಬಿರಿದ ನಿತಂಬಗಳ ಕಣಿವೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಂಗುಲಾಬಿಯಂತೆ ಸ್ನಿಗ್ಧವಾಗಿ ಅರೆಬಿರಿದ ಯೋನಿಯ ಸೀಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಸುರುಟಿದ ಸುಳಿಯಂತೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗುದಕುಹರ, ಕಂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಿತಂಬಗಳು ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸಿದವು.
ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಗಲಿಸೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ರುತ್ ಸಿನ್ತಿಯಾಳ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪಾದಗಳೂ, ಮೊಣಕಾಲುಗಳೂ ಒಳಮುಖವಾಗಿರುವಂತೆ ಜೋಡಿಸಿದಳು. ಈ ಬದಲಾದ ಭಂಗಿಯಿಂದ ಮೊಣಕಾಲು ಬಗ್ಗಿ ನಿತಂಬಗಳೆರಡೂ ಮತಷ್ಟು ಬಿರಿದು ಕೋಮಲ ದಿಬ್ಬಗಳ ಮಧ್ಯದ ಕಣಿವೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ರುಥ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಮಿಕ್ಕಿಯು ಕೂಡಲೆ ಸಿನ್ಥಿಯಾಳ ಕೈಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನುಗ್ಗಿ ಸಿನ್ತಿಯಾಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಿಡಿದಳು. ಮಿಕ್ಕಿಯ ನಗ್ನ ತೊಡೆಗಳು ಸಿನ್ತಿಯಾಳ ಮರ್ಮಾಂಗವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ, ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿ ಮೊಲೆಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲುಗಾಟದೊಂದಿಗೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಕಲಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಿಮಿರಿದ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟುಗಳು ಒಂದೊಕ್ಕೊಂದು ಉಜ್ಜಿದಾಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಹರಿದಂತಾಗಿ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಪಟಗುಟ್ಟತೊಡಗಿದವು. ಮಿಕ್ಕಿಯ ಬಾಹುಗಳು ಸಿಂತಿಯಾಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಭುಜಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನೂ ಮೃದುವಾಗಿ ಮರ್ದಿಸತೊಡಗಿದವು. ತನ್ನದೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಂತಿಯಾತನಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಮೆಲ್ಲನೆ ತನ್ನ ರತಿದಿಬ್ಬವನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿಯ ಎಡ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಜೀಕುತ್ತ ಉಜ್ಜತೊಡಗಿದಳು. ಹಿಂದಿದ್ದ ರುತ್ ಮೆಲ್ಲನೆ ದೇಹದ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಿಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಿಂತಿಯಾಳ ನಗ್ನ ಬಂಗಾರ ವರ್ಣದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ತನ್ನ ಅಂಗೈಯ ಮಿದು ಭಾಗದಿಂದ ನಾದುತ್ತ ವೃತ್ತಾಕಾರವಾಗಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಸರಿಸತೊಡಗಿದಳು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದ್ರೆಕಿತಗೊಂಡ ಸಿನ್ತಿಯಾಳ ಎಳೆ ಯೋನಿಯ ಒಳಗಿಂದ ಒಸರಿದ ಕಾಮಪ್ರಚೋದಕ ಸೊಗಡನ್ನು ಆಘ್ರಾಣಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡು ರುತ್ ಮೃದು ಪಿರ್ರೆಗಳನ್ನು ನಾದುತ್ತ ಅಮುಕುತ್ತ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪಿರ್ರೆಯ ಅರ್ಧ ಗೋಲಗಳನ್ನೂ ಅಗಲಿಸಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನಿತಂಬಗಳ ಕಣಿವೆಯ ಮಧ್ಯ ಸವರುತ್ತ ಗುದಕುಹರದ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡಿರುವ ನರತಂತುಗಳನ್ನ ಉದ್ರೆಕಿಸತ್ತಲೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೋಸಂಬಿ ತೋಳೆಗಳಂತೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯೋನಿದುಟಿಗಳನ್ನ ಅಗಲಿಸಿ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾಗಿ ರಸಭರಿತವಾಗಿದ್ದ ಯೋನಿಯ ಒಳದುಟಿಗಳನ್ನು ಚುಂಬಿಸುತ್ತಲೂ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭಗಾಂಕುರವನ್ನು ತೀಡಿ ನೀವುತ್ತ ಸಿನ್ತಿಯಾಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದ್ರೆಕಿಸಿದಳು. ಈ ಎಲ್ಲ ತಡಕಾಟ, ನೇವರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಯಮದ ಒಡ್ಡು ಶಿಥಿಲವಾಗಿ ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್…. ಎಂದು ಮುಲುಕಿದ ಸಿಂತಿಯಾಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎದ್ದೆದ್ದು ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಎದ್ದೆದ್ದು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಿತವಾದ ಯಾತನೆಯ ಅಲೆಗಳು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದು ಬಿಗಿಯಾಗಿಸುತ್ತ ಅವಳ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಹತೋಟಿ ಪೂರ್ಣ ತಪ್ಪಿತ್ತು.
ಸಿನ್ತಿಯಾಳು ಇನ್ನೇನು ಸ್ಖಲಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತ ರುತ್ ಕೂಡಲೆ ತನ್ನ ತೋರು ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಬೆರಳನ್ನು ಎಂಜಲಿನಿಂದ ಲೇಪಿಸಿ ಜೇನು ಒಸರುತ್ತಿದ್ದ ಸಿಂತಿಯಾಳ ಯೋನಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ತೂರಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿಸಲ ಬೆರಳುಗಳು ಯೋನಿ ನಾಳದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಸಿಂತಿಯಾಳ ಭಗಾಂಕುರವನ್ನುತೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ತನ್ನ ಎಡಕೈಯಿಂದ ಸಿಂತಿಯಾಳ ನಿತಂಬವನ್ನು ನಾದುತ್ತ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೊಣಕಾಲಿನಿಂದ ತೊಡೆಗಳು ಕೂಡುವ ಗುಪ್ತ ಕಣಿವೆಯವರೆಗೂ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಸವರುತ್ತ, ಚುಂಬಿಸುತ್ತ ಕೈಗಳ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯೋನಿಯೊಳಕ್ಕೆತಿರುಗಿಸಿ ಗುದ ಕುಹಾರದ ಮೇಲೆ ಅಮುಕುತ್ತ ಸಿನ್ತಿಯಾಳ ಉದ್ರೇಕವನ್ನು ಪರಾಕಾಷ್ಟೆಗೆ ಅನುಭವೀ ರುತ್ ಕೊಂಡೊಯ್ದಳು. ಯೋನಿಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರತಿ ಸಲ ರುತ್ ಕೈಯನ್ನುಹಿ ಹಿಂತೆಗೆಯುವಾಗ ಅವಳ ಬೆರಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಯೋನಿಯ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮಿಡಿತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ರುಥ್ಗೆಇನ್ನು ಸಿಂತಿಯಾ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ತಡೆಯಲಾರಳು ಎನಿಸಿತು. ಹಸ್ತ ಮೈಥುನದ ಗತಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿಸಿದ ಹೊರಬರುವ ನವ ಕನ್ಯೆಯ ಜೇನ ಒರತೆಯನ್ನು ಮನಃ ಪೂರ್ತಿ ಸವಿಯಲು ನಡುಗುತ್ತ್ತಿದ್ದ ಸಿನ್ತಿಯಾಳ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ರಭಸದಿಂದ ಭಗಾಂಕುರವನ್ನು ತಿರುವಿದಳು. ಮ್ಮ್ಮ್…. ಆಅಹ್….ಒಹ್..ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್….ಎಂಬ ಮುಲುಕಾಟದೊಂದಿಗೆ ಸಿಂತಿಯಾಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಪೂರ್ಣ ದೇಹವೇ ನಡುಗುತ್ತ ಕುಸಿಯ ತೊಡಗಿದ್ದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಧಾರವಾಗಿ ಮಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಳು. ಬಗ್ಗಿದ್ದ ಅವಳ ಸುಂದರ ಹಿಂಭಾಗವು ಪೂರ್ಣ ಅಗಲಿಸಿ ಪುಟ್ಟ ತೊರೆಯ ಒರತೆಯಂತೆ ಒಸರುತ್ತಿದ್ದ ರತಿರಸವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ರುತ್ ಕೂಡಲೇ ಸಿಂತಿಯಾಳ ಯೋನಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹನಿ ರತಿಜೇನನ್ನೂ ಅಸ್ವಾದಿಸತೊಡಗಿದಳು. ಮಿಕ್ಕಿಯು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಒರಗಿದ್ದ ಸಿಂತಿಯಾಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬುತ್ತ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಅಮುಕುತ್ತ ತನ್ನದೇ ಯೋನಿಯನ್ನು ರಭಸವಾಗಿ ಉದ್ರೇಕಿಸಿ ಕೆಲನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಸ್ಕಲಿಸಿದಳು.
ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಮಿಕ್ಕಿಯು ಸಿನ್ತಿಯಾಳ ಕೈಗಳನ್ನು ತನ್ನ ದೇಹದಿಂದ ಸಡಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಿನ್ತಿಯಾಳ ದೇಹವು ಮೆಲ್ಲನೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಜಾರಿತು. ಮಂಡಿಯೂರಿ ನಿತಂಬಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ತಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಪವಡಿಸಿ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಸಿಂತಿಯಾಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೃಪ್ತ ಮಂದಹಾಸವಿತ್ತು. ಅವಳ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಣಕಾಲು ಮಡಚಿ ಕುಳಿತ ಮಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ರುತ್ ಒಬ್ಬರೊನ್ನಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸಿದರು. ಸಿಂತಿಯಾಳನ್ನುಅಸ್ಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಲು ಅವರಿಗಿನ್ನೂ ಮನಸ್ಸಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅನುಭವೀ ಬೆರಳುಗಳು ಸಿಂತಿಯಾಳ ಸ್ನಿಗ್ಧ ದೇಹವನ್ನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಗೀರುತ್ತ ಅಮೃತ ಕಲಶಗಳತ್ತ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಮಿಕ್ಕಿಯು ತನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆದಿದ್ದ ಜಘನಗಳ ನಡುವೆ ಜಾರಿಸಿದಳು. ಎಡಕೈಯ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ಸಿಂತಿಯಾಳ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ರತಿರಸದಿಂದ ಜಿನುಗುತ್ತಿದ್ದ ಯೋನಿಯೊಳಕ್ಕೆ ತೂರಿಸಿ, ಒದ್ದೆಯಾಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಗುದಕುಹರದ ಸುತ್ತಲು ಸವರಿದಳು.ಈ ಮಧ್ಯೆಸಿಂತಿಯಾಳ ಎಡಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದ ರುತ್ ತನ್ನ ಬಲಗೈಯ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕಂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯೋನಿಯೊಳಕ್ಕೆ ನೂಕಿದಳು. ಒಂದೆಡೆ ಮಿಕ್ಕಿಯ ಮಧ್ಯ ಬೆರಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನುಪಿರ್ರೆಯ ಬಿಲದ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತ ಗುದಕುಹರದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸಡಲಿಸುತ್ತ ಬೆರಳ ಬುಡದವರೆಗೂ ಸಿಂತಿಯಾಳ ಅಂದಿನೋಲಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿತು. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಕ್ರಮಣ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದದ್ದರಿಂದ ವಿಚಲಿತಳಾದ ಸಿಂತಿಯಾ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಜರುಗಿದಳು. ಅವಳ ಹಿಂಭಾಗದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕಾಯುವ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಬೆಗಿದುಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕಿಯ ಬೆರಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದವು. ರುತ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿ ಇಬ್ಬರೂ ಲಯಬದ್ದವಾಗಿ ತಂತಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಸಿನ್ತಿಯಾಳ ಎರಡೂ ರಂಧ್ರದೊಳಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಮೋದ್ರೇಕದ ಅಲೆಗಳ ಗತಿ ಸಿಂತಿಯಾಲಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಯಿತು.
ಅವಳ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಅವಳ ಅಂಕೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಸೆಳೆಯತೊದಗಿದವು. ಗುಪ್ತಾಂಗದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬಿಗಿಯುತ್ತ, ಮತ್ತೆ ಸಡಿಲವಾಗುತ್ತ ಇರಲು ಮಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ರುತ್ ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ಸಿಂತಿಯಾಳ ಏದುಸಿರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಗರೆಗರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಅವಳ ಅಮೃತಕಲಶಗಳೆರಡನ್ನೂ ಮರ್ದಿಸುತ್ತ ಪೆಡಸಾದ ಮೊಲೆತೊಟ್ಟನ್ನು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಸವರುತ್ತ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ನೋವಾಗದಂತೆ ಗಿಲ್ಲುತ್ತ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೈಗಳ ರಭಸವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿಸಿದರು. ಆಆಆಆಅಹ್…..ಮ್ಮ್ಮ್ಮ್ಅಯ್ಯೋ…ಎಂದು ಮುಲುಕಿದ ಸಿಂತಿಯಾಳ ಸಂಯಮದ ಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಿ ಒಡೆದು ಹರಿಯಿತು. ಅವಳ ಇಡೀ ದೇಹವೇ ರಭಸದಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಸೆಳೆದು ನಡುಗುತ್ತ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಿಗುವೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆಯೇ ಸಡಿಲವಾದಂತೆ ಅನಿಸಿತು. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಧಾರೆಯು ಯೋನಿಯಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಚಿಮ್ಮಿ ಸಿನ್ತಿಯಾಳ ಬತ್ತಲೆ ಜಘನ, ತೊಡೆ, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತೊಯಿಸಿದರೆ, ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ ಮಂಡಿಯೂರಿ, ಅಂದು ಮೇಲೆತ್ತಿದ ಅವಳ ಭಂಗಿಯಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಬಂಗಾರ ವರ್ಣದ ನದಿಯೊಂದು ಅವಳ ರತಿದಿಬ್ಬವನ್ನು ತೋಯಿಸಿ ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹರಿದು, ನೀಳ ಕತ್ತಿನ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿ ಸುಂದರ ಒದ್ದೆ ತಲೆಗೂದಲನ್ನ ಬೆಚ್ಚನಾಗಿಸುತ್ತ, ಬಿಳಿಯ ಟೈಲ್ನ ಮೇಲೆ ಹರಿಯಿತು. ಅದರೊಂದಿಗೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯೂ ಸೋರಿಹೋದಂತಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ತನ್ನ, ಮಿಕ್ಕಿಯ, ರುತ್ಳ ಕಾಮರಸದಿಂದ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದ ನೆಲದ ಮೇಲೆಯೇ ಸಿಂತಿಯಾ ಕುಸಿದು, ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಹೊರಳಿ ಮಲಗಿದಳು. ಅವಳ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ತೊಡೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ರುತ್ ನೋಡಿ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಆಟದ ಗೊಂಬೆಯಾಗಿ ಬಹು ದಿನ ಇರುತ್ತೀ ಹೆಣ್ಣೇ ಎಂದದ್ದು ಸಿಂತಿಯಾಗೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.

ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *