Kannada Kama Kathegalu – ಡೌಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್

Kannada Kama Kathegalu – ಡೌಲಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್

“ಡೌಲಿ” ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾ ಕರೆಯುತಿದ್ದ
ಹೆಸರು. ಅವಳು ನನ್ನ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯ
ಮಗಳು. ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ದು;
ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ದು ಅವಳ
ಮೊಲೆಗಳು ಪೊಗದಸ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ. ಪಕ್ಕದ
ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿಗೆ
ಓದಲು ಅವಳನ್ನು ಅವಳ ಅಮ್ಮ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಳು. “ಡೌಲಿ” ಅಪ್ಪ
ಹಾಗೂ ಅಣ್ಣ ಪಕ್ಕದ ಸಣ್ಣ
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಆಗಾಗ
ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು “ಡೌಲಿ” ಮತ್ತು ಅವಳ
ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಡ್ ರೂಮ್
ಇರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರು.
ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ “ಡೌಲಿ”ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಗಮನ
ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ

ಎಂದು ಅವಳನ್ನು ನಾನು ಕಾಮದ ಕಣ್ಣಿಂದ
ನೋಡಿರಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಳು ಬಹಳ ವರ್ಷದ
ನಂತರ ಕಾಲೇಜು ಸೇರಲು ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದ
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣ ಅವಳ
ಪೊಗದಸ್ತಾದ ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದವು.
ಅವಳು ನನಗೆ ಅವತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ
ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗಲೇ; ನನ್ನ
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಯೇ ನಿಗುರಿ ನಿಂತ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯ
ಕಾಮಾತುರವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಳು. ಅವಳಿಗೆ
ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳ
ಜೊತೆಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಯೇ ಸರಸ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ
ಅಂತಾ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಯೇ ಅವಳ ಟಿ-ಶರ್ಟ್
ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಗಿ, ಬ್ರಾ ಕಳಚಿ,
ಮೊಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಿಚುಕಿ,
ಮೊಲೆತೊಟ್ಟು ಕಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಅವಳಿಗೆ
ಅರಿವಾಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತುಂಟ
ನಗೆಯನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ; ಬಾಯ್ ಅಂಕಲ್ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ
ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಳು.
ಅವಳು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಅವಳ
ಹಿಂದೆಯೇ ಅವಳ ಅಮ್ಮನೂ ನನ್ನ
ಮುಂದೆಯೇ ದೊಡ್ಡ
ಅಂಡುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಗುತ್ತಾ
ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೊರಟಳು.
ನಾನು ಆಗ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡೆ “ಮಗಳ
ಮೊಲೆ ಹಿಚುಕಬೇಕು; ಅಮ್ಮನ ಕುಂಡಿ
ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿ ಸಿಗಿಸಬೇಕು”
ಎಂದು! ಆದರೆ
ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಗ
ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಂಡಿತ
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. “ಡೌಲಿ” ನನ್ನ ಮುಂದೆ
ಬಹು ಬೇಗ ಬೆತ್ತಲಾಗಿ ನಿಂತಳು; ಅವರ
ಅಮ್ಮನನ್ನು ಬಚ್ಚಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಚಪಚ
ಹಡುವುದೂ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಅಮ್ಮ-
ಮಗಳನ್ನಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಎರಡು ದಿನ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಆನಂತರ ಅವರು ಮನೆ
ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಕಾರಣ
ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ! ಆ ಬಗ್ಗೆ
ಈಗಲೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇನೆ; ಆದರೆ ಆ
ಎರಡು ಸಂಭೋಗದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಕೂಡ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ.
ಅದು ಏನೋ ಆಕಸ್ಮಿಕವೋ ನನ್ನ
ಅದೃಷ್ಟವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. “ಡೌಲಿ”
ಮತ್ತು ಅವಳಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಗೆ
ಬಂದು ವಾರ ಕಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದೊಂದು ದಿನ
ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು “ಡೌಲಿ” ಅಮ್ಮ
ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಯಾವುದೋ ದೇವಸ್ಥಾನ
ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದರು.
ನಾನು ರಾತ್ರಿ
ಪಾಳಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತೇನೆ
ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬೀಗದ
ಕೈಯನ್ನಾ “ಡೌಲಿ” ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು; ಫೋನ್
ಮಾಡಿದ್ದಳು. “ನಾನು ಮತ್ತು “ಡೌಲಿ”
ಅಮ್ಮಾ ಇಬ್ಬರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ
ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಬರುವುದು ಸಂಜೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಬೀಗದ ಕೈ “ಡೌಲಿ” ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ” ಅಂತಾ.
ಡೌಲಿ ಮನೆಗೆ ಬೀಗದ
ಕೈ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿದ್ದೇ; ನನ್ನ
ಕಾಮದ ಆಸೆ ಇಡೇರಿಸುವ ಬೀಗದ
ಕೈ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ
ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಯಾಬ್ ಇಳಿದು, ಡಾಲಿ ಮನೆ
ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದೆ.
ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ “ಡೌಲಿ” ಎದ್ದು;
ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಷ್ ಆಗಿ ಮನೆಯ ನೆಲದ ಮೇಲೆ
ಚಾಪೆ
ಹಾಸಿಕೊಂಡು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನಾ ಹರಡಿಕೊಂಡು
ಓದುತ್ತಿದ್ದಳು.
ಎದ್ದು ಬಂದು ಅವಳು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ”
ಬನ್ನಿ ಅಂಕಲ್…” ಎಂದು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ
ನೋಡಿದಳು. ನಾನು ಮಾತ್ರ ನೇರವಾಗಿ
ಅದೇನೋ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅವಳ ಎದೆಯ ಕಡೆಗೆ
ನೋಡಿದೆ. ಅವಳು ತುಂಟತನದಿಂದ
“ಕಿಲ…ಕಿಲ…” ನಕ್ಕಳು. ನನಗೆ ಏಕೆ
ನಕ್ಕಳು ಅಂತಾ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರೆ
ಅವಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾಮದಾಸೆ
ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡೆ.
ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯ ದೀವಾನಾ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತೆ.
“ಡೌಲಿ” ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿ; “ಅಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ” ಅಂದಳು.
ನಾನು ಅದೇನು ಧೈರ್ಯ ಬಂತೋ ನೇರವಾಗಿ
“ಆ ಇಡ್ಲಿ ಸರಿ; ನನ್ನದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ?”
ಅಂತಾ ಕೇಳಿದೆ. ಅವಳೇನು ಎದೆಗುಂದಲಿಲ್ಲ;
ಭಯ ಪಡಲಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ
ಬಂದು ಭುಜದ ಮೇಲೆ
ಕೈಯಿಟ್ಟು “ನನ್ನದರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀಯಾ…?
ಬಾ… ಬಾ… ಇಡು ಬಾರೋ…?”
ಎಂದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕರೆದಳು.
ನನಗೇ ಏನೋ ಭಯ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು. ಏನಪ್ಪಾ ಈ
ಹುಡುಗಿಯ ಧೈರ್ಯ ಅಂದುಕೊಂಡೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ
“ಡೌಲಿ” ಮತ್ತೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿ “ಧೈರ್ಯ
ಇದ್ರೇ ಫಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ನೇರವಾಗಿ
ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ
ಇಡು; ನಿನ್ನ ಮೆಣಸಿನಕಾರಿ ಅರಿದು ಚಟ್ನಿ
ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ”
ಎಂದು ನನ್ನನ್ನ
ದಿವಾನಾ ಮೇಲೆಯೇ ಉರುಳಿಸಿದಳು.
ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದವಳೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ;
ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಬಂದು. “ಬಾ… ಬಾ…
ರೋ… ರಸಿಕಾ…” ಅಂತಾ ತುಂಟುತನದಿಂದ
ಹಾಡಿದಳು.
ನಾನು ಸರಕ್ಕನೇ ಎದ್ದು ಅವಳನ್ನ
ಗಬಕ್ಕನೇ ಡಿಸಿದುಕೊಂಡೆ. ಅವಳು “ಹಾ…
ಹಾಂ…” ಅಂತಾ ಆಲಾಪ ಮಾಡಿದಳು. “ಡೌಲಿ”
ನಿನ್ನ ಮೊಲೆ ಕೊಡು… ಕೊಡು… ಕೊಡು…
ಅಂತಾ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹಸಿದ ಹುಲಿಯಹಾಗೆ ಏರಿದೆ.
ಅವಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ; ತನ್ನ ಪಿಂಕ್
ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಕೈಹಾಕಿ ಬ್ರಾ ಹುಕ್
ಬಿಚ್ಚಿದಳು. ಅಗ ಅವಳ 36 ಸೈಜಿನ ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ
ರಿಲೀಫ್. ಅವು ಬ್ರಾ ಕಪ್
ಕುತ್ತುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಆತುರ
ಮಾಡಿದವು.
ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಅವಳ
ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟು; ಕಡು ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮೊಲೆ
ತೊಟ್ಟಿನ ಸುತ್ತ ಕಪ್ಪನೆಯ ಚತ್ರಿ
ಮುಗುಚಿಟ್ಟಂತೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ
ರೋಮಾಂಚನದಿಂದ ಎದ್ದಿದ್ದ ಗುಳ್ಳೆಗಳು.
ನಾನು ಸರಕ್ಕನೆ ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ತುಟಿಯನ್ನ
ಅವಳ ಬಲ ಮೊಲೆಯ ಮೆಲೆಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ.
“ಚಪ್… ಚಪ್… ಚಪ್…” ಎಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡಿ
ಚಪ್ಪರಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆ
ಮಾಡುತ್ತಲೇ “ಇದು ಮೊದಲಾ…?”
ಎಂದು “ಡೌಲಿ”ಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ.
“ಇಲ್ಲಾ ಇದು ಹತ್ತನೆಯದು…!”
ಎಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಿದಳು.
“ಯ್ಯಾರ್ಯಾರು…?” ಎಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ
ಅವಳು “ನೀನು ಇಡ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಗು…
ಬೇರೆಯವರು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟರು ಅಂತಾ ನಿನಗೇಕೆ
?” ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಿಲ ಕಿಲ ನಕ್ಕಳು.
ನಾನು ಅವಳ ಆ
ಮಾತು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಅವಳ
ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಲೆಯನ್ನು ಬ್ರಾ ಕಪ್ ಒಳಗಿಂದ
ಹೊರಗೆ
ಸೆಳೆದು ಎರಡೂ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ
ತಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎಂದು ಒಂದಾದ ಮೇಲೆ
ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಎಳೆದೆಳೆದು ಚೀಪಿದೆ.
ಅವಳು ನಡುನಡುವೆ ತುಂಬಾ ಹಿತವೆನಿಸಿದ
ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ತಾಗಿದಾಗ “ಹಾ…
ಹಹಹ… ಹಾ… ಹಾಗೆ ಮಾಡು… ಹಾಗೆ
ಮಾಡು” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಳು.
ನಾನು ನನ್ನ ಶಟರ್್, ಆಫೀಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ
ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಕಿದೆ. “ಡೌಲಿ” ನನ್ನ
ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜಿಪ್ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು;
ಸರಕ್ಕನೆ ಎಳೆದು, ನನ್ನ ನಿಗುರಿದ ತುಣ್ಣಿಯ
ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮೃದುವಾದ ಬೆರಳು ಆಡಿಸಿದಳು.
ನಾನು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬಿಚ್ಚಿ, ಹುಕ್ ತೆಗೆದು,
ಕೆಳಗೆ ಜಾರಿಸಿ ಅವಳ ಮುಂದೆ ನಿಂತು;
ಅವಳೆರಡೂ ತೊಡೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನ
ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿದೆ.
ಅವಳು “ಒರಟು ಒರಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ…
ಕೂದಲು ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ; ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅನಿಲ್
ಕಪೂರ್ ಎಂದು ತನ್ನ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ನನ್ನ
ತೊಡೆಯ ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ಎದೆಯ ಕೂದಲಿನ
ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈ ಆಡಿಸಿ ಆನಂದ ಪಡೆದಳು.
ನನಗೂ ಒಂಥರಾ ಕಚಗುಳಿ ಇಟ್ಟಹಾಗೆ
ಆಯಿತು, ನಾನು ಇನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ
ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಅವಳ ಟೈಟ್ಸ್ಗೆ ಕೈಹಾಕಿ
ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಎಳೆದೆ. ಅವಳೂ ಸಹಕರಿಸಿ
ಪಾದದಿಂದ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎಸೆದಳು.
ಅವಳ ಚೆಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ನಾನು ನನ್ನ
ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವಳ
ಸೊಂಟವನ್ನು ತೀಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ
ಕೋನಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತುಟಿಗೆ
ರೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಮೊಲೆ
ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಗಾಗ
ನನ್ನ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಮೆಲ್ಲಗೇ ಅವಳ ಮೊಲೆ
ತೊಟ್ಟು ಕಚ್ಚಿದಾಗ “ಡೌಲಿ” ಜೋರಾಗಿ
“ಹಾಂ… ಹಾಂ… ಕಚ್ಚು ಕಚ್ಚು ಕಚ್ಚು…
ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕಚ್ಚು; ನೋವಾಗುತ್ತೆ”
ಎಂದು ಪಿಸುಗುಡುತ್ತಿದ್ದಳು.
ನಾನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅರೆಬರೆ ತೆರೆದಿದ್ದ
ಬ್ರಾ ಹಾಗೂ ಟಿ-ಶರ್ಟ್
ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳಚಿ ಪಕ್ಕದ ಟಿವಿ
ಮೆಲೆ ಎಸೆದೆ. ಅವಳು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತುಂಟ ನಗೆ
ಬೀರುತ್ತಾ; ಬನ್ನಿ ಬೆಡ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ
ಎಂದಳು. ಆದರೆ ನಾನು “ಬೇಡ ಇಲ್ಲೇ ಚಾಪೆ
ಮೇಲೆನೇ ನಿನ್ನ ಮಲಗಿಸಿ;
ತುಲ್ಲು ಹಡುತ್ತೇನೆ” ಎಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ
ಅವಳು ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಸನ್ನ ಮಾಡಿ.
ಚಾಪೆಯ ಮೆಲೆ ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿಕೊಂಡಳು.
ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಚೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ತಾನೆ ಕಳಚಿ;
ಮೆಲ್ಲಗೆ ತನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ
ತೊಳೆಗಳನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದಳು.
“ಆಗಲೇ ವೆಟ್ ಆಗಿದೆ” ಎಂದು ನಕ್ಕಳು.
ನಾನೂ ನನ್ನ ಚೆಡ್ಡಿ ಕಳಚಿ ಡಾಲಿಯ ಹಾಲಿನ
ಕೆನೆಯಂಥ ಮೆದುವಾದ ದೇಹದ ಮೇಲೆ
ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ಭಾರವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ.
“ಡೌಲಿ” ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ನನ್ನ
ತುಣ್ಣಿಯು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಮೆಲೆ
ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಅವಳ ದೇಹ ಸ್ಪರ್ಶದ
ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯತೊಡಗಿದೆ. “ಡೌಲಿ” ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ
ನನ್ನ ಎದೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದೆ. ಅವಳ
ಕತ್ತಿಗೆ, ಕೆನ್ನಗೆ, ಹಣೆಗೆ
ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಆನಂತರ ಅವಳ ತುಟಿಗೆ
ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಅವಳು ನಡುವೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ
ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ
ಚಿನ್ನಾಟಿಗೆ ಆಡಿಸತೊಡಗಿದಳು. ಆಗಾಗ
ಅವಳು “ಲ…ಲ…ಲ…”
ಎಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ನನ್ನ
ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯ ಜೊಲ್ಲಿನಿಂದ
ಒದ್ದೆಮಾಡಿ ಹಿತಗೊಳಿಸಿದಳು. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ
ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯೊಳಗಿಂದ ಒಂಥರಾ ಲೋಳೆ
ರಸಬರತೊಡಗಿತ್ತು.
ಅದನ್ನು ಅರಿತವಳಂತೆ; ಮಹಾ ಅನುಭವಿ ಸೆಕ್ಸಿ
ಹುಡುಗಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅವಳು ತನ್ನ
ಬಲಗೈಯನ್ನು ದೇಹದ ಸಂದಿನೊಳಗೆ ತೂರಿಸಿ,
ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ
ದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಹೊತ್ತು ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಅನಂತರ ನನ್ನ
ತುಣ್ಣಿಯ ಪೊರೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ತನ್ನ
ತುಲ್ಲಿನ ಸರಿಯಾದ ದ್ವಾರದೊಳಗೆ
ತೂರಿಸಿಕೊಂಡಳು. ನಾನು ಅವಳು ಹಾಗೆ
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತ್ತೆಯೇ ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ
ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗೆ
ಅಪ್ಪಳಿಸುವಂತೆ ರಪ್ಪನೆ ಹೊಡೆದೆ. ಅವಳು ಆಗ
“ಆಂ…” ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚಿದಳು.
“ಏ… ನಿನ್ನದು ಉದ್ದವಾಗಿದೆ
ಅಂತಾ ತೋರಿಸೋಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆಯಾ…?”
ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ನಕ್ಕಳು. ಮತ್ತೆ ಅದರ
ಹಿಂದೆಯೇ “ಮಾಡು ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡು… ಫಕ್
ಫಕ್ ಫಕ್”
ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ
ಜೂರಿಕೆ ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದಳು.
ಅವಳ ಮಾತಿಗೆ ನನಗೆ
ಎರಡರಷ್ಟು ತಾಕತ್ತು ಬಂದಹಾಗೆ ಆಗಿತ್ತು.
ನನ್ನ ಅಂಡುಗಳನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ
ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿ ಜೋರಾಗಿ
ನುಗ್ಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿ ಅವಳ
ತುಳ್ಳಿನ ಕೊನೆಯ ಗೋಡೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಹಿಂದೆ
ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗಾಗ
ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಣ್ಣಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ
ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ “ಡೌಲಿ” ತುಲ್ಲಿನೊಳಗೆ
ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅದೇನೋ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿತ
ಎನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳಿಗೂ ಅದು ಸಂತಸ
ನೀಡಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ
ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು.
ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯನ್ನ ಹೊರಗೆ
ಎಳೆದು ಜೋರಾಗಿ ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ
ಅವಳು “ಹಾ… ಹಾ… ಹಾ…”
ಎಂದು ಆಲಾಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು.
ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ನನ್ನ
ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಂದ ಅವಳ ಪೊಗದಸ್ತಾದ
ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ
ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಿವುಚತೊಡಗಿದ್ದೆ.
ಅವಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ
ಕಿವುಚು ಎನ್ನುವಂತೆ ನನ್ನ ಕೈಮೇಲೆ ತನ್ನ
ಕೈಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು
ಜೋರಾಗಿ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದಳು. ನನ್ನ
ಹೊಟ್ಟೆಯು ಅವಳ ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ
ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
ತೊಡೆಗಳು ಉಜ್ಜಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು
. ನಾನು ನನ್ನ ಪಾದಿಂದ ಅವಳ ಮೀನುಕಂಡದ
ಮಿದುವಾದ ಭಾಗವನ್ನು ಉಜ್ಜತೊಡಗಿದ್ದೆ.
ಅವಳೂ ನನಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು.
ನನ್ನ ಉದ್ರೇಕ ಜೋರಾಗಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ
ಪಚ್… ಪಚ್… ಫಟ್… ಫಟ್…
ಎಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ನನ್ನ
ತುಣ್ಣಿಯನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಅಳಕ್ಕೆ ಡ್ರಿಲ್
ಮಾಡತೊಡಗಿದೆ.
ಇನ್ನೇನು ನೀರು ಬೀಳುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ
ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವಳೂ ಕೂಡ “ಹಾಂ… ಹಂ… ಉ…
ಊ… ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ, ಹಾ… ಹಾ…”
ಎನ್ನತೊಡಗಿದಳು. ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಅವಳ
ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಚುಕುತ್ತಲೇ ನಡುನಡುವೆ
ಮೊಲೆ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ
ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯುತ್ತಲೇ ಅವಳ ತುಲ್ಲುನ ಮೇಲೆ
ನನ್ನ ನಗಾರಿ ಕೋಲಿನಿಂದ ಬಾರಿಸತೊಡಗಿದೆ.
ಅವಳು ತನ್ನ ಕೈಗಳ ಬೆರಳಿನಿಂದ ನನ್ನ ತಲೆಯ
ಕೂದಲನ್ನು ನೇವಳಿಸತೊಡಗಿದಳು.
ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯನ್ನು ಅವಳ
ತುಲ್ಲಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ, ಅಷ್ಟೇ ಜೋರಾಗಿ
ಹಿಂದೆ ಸೆಳೆದು ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ತಳ್ಳತೊಡಗಿದ್ದೆ.
ಈ ಕ್ರಿಯೆ ಜೋರಾಗಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯ
ನರನರಗಳು ಬಿರುಸುಕೊಂಡು ಅವಳ
ತುಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯಿಂದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ
ಪಾದರಸ ಹರಿಯಿತು. ಅವಳು ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ
“ಹಾ…” ಎಂದು ಕೈಯನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ
ಮಲಗಿದ್ದಳು. ನಾನೂ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯೊಳಗಿನ
ರಸವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿದೆ.
ಆನಂತರ ಅವಳು “ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್”
ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಸ್ವಲ್ಪ
ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಅವಳ ಬೆತ್ತಲೆ
ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದೆ.
ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಾಸು ಹಾಗೆಯೇ ಅವಳ
ತುಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ನನ್ನ
ತುಣ್ಣಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಆನಂತರ ಅವಳೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿ “ನೋಡು ನಿನ್ನ
ಭಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಕಾಲು ಜುಮ್ಮುಗಟ್ಟಿವೆ;
ಓಹ್… ಅಮ್ಮಾ…” ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ
ದೇಹದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿದಳು. ಅಗಲೇ ನನ್ನ
ತುಣ್ಣಿ ಸಣ್ಣಗಾಗಿತ್ತು. ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಜಾರಿತು. ಅವಳು ತನ್ನ ಡ್ರೆಸ್
ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ
ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಮನೆಯ ಬೀಗವನ್ನು ನನ್ನ
ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು; ಹೊರಡಿ ಎಂದಳು.
ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೀಗದ
ಕೈ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ.
ಅವಳು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು.
ಇದಿಷ್ಟು “ಡೌಲಿ”ಯ ಪೊಗದಸ್ತಾದ
ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಚುಕಿ; ತುಲ್ಲು ಹಟ್ಟ
ಡಿಟೇಲ್. “ಡೌಲಿ” ಅಮ್ಮನನ್ನು ಗುಮ್ಮಿದ
ಕಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ
ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ನೀವೂ “ಡೌಲಿ”
ದೇಹಾನುಭವವನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಥೆ
ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ತುಣ್ಣಿಯಿಂದ ರಸದ ಕಾರಂಜಿ
ಹಾರಿಸುತ್ತಿರಿ.

Download This Full Story PDF 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *