Kannada Kama Kathegalu – ರವಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು (ದಸರೆಯ ಸಂಬ್ರಮ) – Part 2

Kannada Kama Kathegalu – ರವಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು (ದಸರೆಯ ಸಂಬ್ರಮ) – Part 2

[box style=”4″]

Kannada Kama Kathegalu – ರವಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು.(ದಸರೆಯ ಸಂಬ್ರಮ) – Part 1

Kannada Kama Kathegalu – ರವಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು (ದಸರೆಯ ಸಂಬ್ರಮ) – Part 3

[/box]

Part -2 ರವಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು (ದಸರೆಯ ಸಂಭ್ರಮ)

ಮುಂದೆವರದಿದೆ……

ನಾನು ಅವನ ತುಣ್ಣೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರವಿ ತನ್ನ ಸೊಂಟವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿದ ಅವನ ತುಣ್ಣಿ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೋಗದೆ ಜರಿದು ಮಗ್ಗುಲಾಯಿತು. ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ

ನಾನು:- ನಿಧಾನ ಕಣೊ ಎಂದೆ.

ರವಿ:- ಹೂಂ ಅಕ್ಕಾ ಎಂದ.

ನಾನು:- ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಬೇಡ ಎಂದೆ.

ರವಿ:- ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಏನು ಬೇಡ ಅಕ್ಕಾ ಎಂದ.

ನಾನು:- ಅದೇ ಅಕ್ಕಾ ಅನ್ನೋದು.

ರವಿ:- ಸರಿ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಎಂದು ಈಗ ನಿನ್ನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲೇ ಎಂದ.

ನಾನು:- ಹೂಂ ಕಣೊ ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗತಿದೆ ಎಂದೆ, ಅವಾಗ ರವಿ ನನ್ನ ಕಾಲು ಅಗಲಿಸಿ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ತುದಿಗೆ ಇಟ್ಟು ತೊಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಸುಖದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಆಗ ರವಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಒಂದು ಜರ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ಅವನ ತುಣ್ಣಿ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಹೋಯಿತು, ನನಗೆ ಸ್ಪಲ್ಪ ನೊವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಸಸ್ಸಸ್ಸ ಹ್ಹಾ… ಎಂದು ನಿಧಾನ ಕಣೊ ಎಂದೆ.. ರವಿಯು ಸೊಂಟವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹಿಡಿದು.

ರವಿ:- ಯಾಕೆ ಚಂದ್ರು ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ತುಣ್ಣೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯಷ್ಟು ಇಲ್ಲವಾ ಎಂದನು.

ನಾನು:- ಇಲ್ಲ ಕಣೊ ನಿನ್ನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡನ ತುಣ್ಣೆ ಚಿಕ್ಕದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸೆರಗು ಹಾಸಿದ್ದು, ನನ್ನ ಗಂಡನ ತುಣ್ಣೆ ನಿನ್ನ ತುಣ್ಣೆಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸಮೀಪವೆ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದೆ.

ರವಿ:- ಸರಿ ಚಂದ್ರು ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಕಾಲು ಅಗಲಿಸಿದ.

ನಾನು:- ಸಾಕು ಕಣೊ ಇನ್ನುಮುಂದೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ನನಗೆ ನೊವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದೆ.

Kannada Kama Kathegalu

Kannada Kama Kathegalu

ರವಿ:- ಎನೂ ಆಗಲ್ಲಾ ಕಣೇ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆದುಕೋ ಎಂದು ಎಂಟು ಇಂಚಿನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಂಡು ಗೂಳಿಯಂತೆ ಜೊರಾಗಿ ಗಸ್ಸನೆ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಿಗಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅಮ್ಮ ಎಂದ.

ನಾನು ನೋವು ತಾಳಲಾಗದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಬಂದಂತಾಗಿ ಅಮ್ಮಾ ಸತ್ತೆ ಎಂದು ಚೀರಿ ಚಡಪಡಿಸುತ್ತ ರವಿಯ ಬೆನ್ನನ್ನು ಉಗುರಿನಿಂದ ಚೂರಿ ಆಚೆ ತಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಅವನನ್ನು ಆಚೆ ತಳ್ಳಲು ಅಸಹಾಯಕಳಾದೆ ಏಕೆಂದರೆ ರವಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಗ ನಾನು ರವಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾಇಲ್ಲ ಕಣೊ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಯೊ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಉರಿತಾಇದೆ ಕಣೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮಾ ಉರಿತಿದೆ ಎಂದೆ ರವಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ ನನ್ನ ತುಟಿಗೆ ತುಟಿ ಸೇರಿಸಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಬಂದ ಮಾಡಿದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರವಿಯ ಬೆನ್ನನ್ನು ಸವರತೊಡಗಿದೆ.

ಆಗ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿಯ ೨:೦೫ ಆಗಿತ್ತು ರವಿ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಿ ಚುಂಬಿಸತೊಡಗಿದೆವು.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಲಾಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.೧೦ ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ನೋವು ಮತ್ತು ಉರಿತ ಮಾಯವಾಗಿ ಎನೊ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ವಸ್ತು ನನ್ನ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಬಿಸಿ ಉಸಿರು ಹಿತವಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಎಷ್ಟು ಹಿತವಾದೆ ಎನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ರವಿ ಅಪ್ಪುಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಆಚೆ ಇಚೆ ಹಾಕಿ ತನ್ನ ಕೈಬೆರಳುಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬೆಸೆದ ನನಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೆಲಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಎನಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಾದರು ರವಿ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ.
ನಾನು:- ಎನ್ ರವಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅನುಭವ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿಯಲ್ಲಾ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗಾದರು ಮಲಗಿದೆಯೊ ಹೇಗೆ ಎಂದೆ.

ರವಿ:- ಇಲ್ಲ ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಾನು ಮಲಗ್ತಾಇರೊದು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿಯು ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಕೆಂಪು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಹಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮ ಎಂದೆ ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಣ್ಣಿ ತುರುಕುವಾಗ ಎಂದ

ನಾನು:- ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಅನುಭವಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಂದೆ.

ರವಿ:- ನೀನು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನನ್ನ ಸೆಕ್ಸಿ ಕಲರ್ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟಾಗ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ತಲೆ ಗಿರ್ ಅನ್ನುತ್ತಿತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಸೆಕ್ಸ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆನೆ, ನನಗೆ ಆಸೆ ಆದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನಿನ್ನನ್ನು ನೆನಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಎಂದ.

ನಾನು:- ಆದರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾಇದಿಯಲ್ಲೊ ಎಂದೆ.

ರವಿ:- ಹೌದು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕನಸು ನಿಜವಾಗಿದೆ ಕಣೆ ಎಂದ.

ನಾನು:- ಏನೋ ರವಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಚಾ ಕಾಣಿಸ್ತಿಯಾ, ಸೆಕ್ಸ ಬುಕ್ಕ ಬೇರೆ ಓದಿ ನನ್ನನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಬೆರೆ ಮಾಡ್ತಾಇದ್ದಿಯಾ.

ರವಿ:- ನಾನೇ ಏಕೆ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ ಯಾವ ಗಂಡಸಿಗು ತುಣ್ಣೆ ನಿಗರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಅದಿಯಾ ನೀನು. ನೀನು ಹೆಗಿಯಾ ಗೊತ್ತಾ ನಿನು ತೆಲಗು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅನುಷ್ಕಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೀಯಾ ಅವಳ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಇದೆ ಅವಳು ನಿನಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ತರ ಇದ್ದಾಳೆ. ನೀನು ಅವಳಿಗಿಂತ ಚೂರ ಗಿಡ್ಡಕಿದ್ದಿಯಾ ನೀನು ಅನುಷ್ಕಾಗಿಂತ ನನಗೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾಇದಿಯಾ. ಈಗಂತು ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹ ನೋಡಿ ಬೇಲೂರು ಶಿಲಾ ಬಾಲಿಕೆ ತರ ಕಾಣ್ತಾಇದಿಯಾ. ನಿನ್ನ ಬೆತ್ತಲೆ ದೇಹ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದ ಹಾಗಾಗಿದೆ ಎಂದ.

ನಾನು:- ನೀನೇನು ಕಮ್ಮಿ ಇದೀಯಾ ಅಜೆಯ ದೆವಗನ್ ತರ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದಿಯಾ ಎಂದು, ಈಗ ಸಮಯ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಣ್ಣಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ಸಾಕು ಈಗ ನಿನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನನ್ನ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಮಾಡು, ತುಣ್ಣಿ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಮಾಡುವದು ಸೆಕ್ಸ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿಯೊ ಇಲ್ವೋ ಎಂದೆ.

ರವಿ:- ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸೆಕ್ಸ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿಂಚಾಗಿ ಬುಕ್ಸನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಎಲ್ಲವು ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆನೆ ಎಂದ.

ನಾನು :- ಹಾಗಾದರೆ ಬೇಗ ನಿನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ನನ್ನ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಮಾಡು ಎಂದೆ.

ರವಿ:- ನನ್ನದೊಂದು ಆಸೆ ಇದೆ ಎಂದ.

ನಾನು:- ಇನ್ನು ಎನು ಆಸೆ ಕಣೊ ನಿಂದು ನನ್ನ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕಿದಿಯಾ ಮತ್ತಿನ್ನೆನು ಬೇಗ ಮಾಡು ಎಂದೆ.

ರವಿ:- ಚಂದ್ರಿಕಾ ಯವಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬರ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ತುಣ್ಣಿ ಹಾಕತಿನೊ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ನನ್ನ ಬಯಕೆ,

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟದಿಯಾ ಇದೊಂದು ಆಸೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಡು ಎಂದು ಕೈಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬೆಸೆದದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಂಡ ರವಿಯ ಅಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮೊಲೆಗಳು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾದವು.

ರವಿ:- ಚಂದ್ರಿಕಾ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಸಿ ಯಾಗ್ತಿದೆ ಕಣೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಲು ಅಗಲಿಸ್ತಿಯೊ ಇಲ್ಲೊ ಅನಸಿತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಖ ಅನಸ್ತಾಇದೆ ಎಂದ.

ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕಾಣದ ಸುಖ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೆ, ರವಿಯ ತುಣ್ಣೆಯು ಸ್ವಲ್ಪವೆ ಹೊರಗೆ ಉಳದಿತ್ತು ರವಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಅವನ ತರಡು ಬೀಜದವರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ನಷ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಿಡದೆ ಅವನ ಇಡೀ ಪೂರ್ತಿ ತುಣ್ಣಿ ತುಲ್ಲೊಳಗೆ ತುರಕಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡ ಇಬ್ಬರೂ ಅದ್ಯಾವಾಗ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದೆವೊ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ.

ನನಗೆ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಸಮಯ ನೋಡಿದರೆ ಬೆಳಗಿನ ೪:೫೫ ಆಗಿತ್ತು ರವಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಹಾಗೆ ನಿದ್ದೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೊರಗಡೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ರವಿಯ ತುಣ್ಣೆ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡುಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು ರವಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾರವಾಗಿತ್ತು ಆದರಿಂದ ನಾನು ರವಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಲು ನೊಡಿದೆ ರವಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಮಲಗಿದ್ದರಿಂದ ರವಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಸಲು ನೊಡಿದೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರವಿಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ರವಿಯ ತುಣ್ಣಿ ನನ್ನತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಡುಸಾಯಿತು.

ರವಿ:-ಚಂದ್ರಿಕಾ ಭಾರ ವಾಗುತ್ತಿದೆನಾ ಎಂದ..

ನಾನು:- ಹೂಂ ಕಣೊ ಎಂದೆ.

ರವಿ:- ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಾ ಎಂದ.

ನಾನು ಹೂ ಎಂದು ಮಗ್ಗುಲಾಗಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಹೊರಳಾಡಿ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿನಿಂದ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯದೆ ನಾನು ರವಿಯ ಮೇಲೆ ಬಂದೆ. ಆಮೆಲೆ ಕಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು ಒಮ್ಮೆ ಜೊರಾಗಿ ಗುಡುಗಿತು ಕರೆಂಟ್ ಹೊಈತು ನಾನು ಹೆದರಿ ರವಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ ರವಿ ನನ್ನನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮೊಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾದವು. ಹೊರಗೆ ಮಳೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ರವಿ:- ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಿನ್ನ ಮೊಲೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿವೆ ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮೊಲೆಗಳ ತುದಿಯು ಬಾಣ ಚುಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ ಅಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದ. ಆಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಮಂಪರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಅವನಿಗೆ ನಾನು ನನಗೆ ಅವನು ಬೈಯುತ್ತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ರಗೆ ಜಾರಿದೆವು.

ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ರವಿ ಅದ್ಯಾವಾಗೊ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರವಿ ನನ್ನ ಮೊಲೆ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಸಮಯ ನೊಡಿದೆ ೭:೪೮am ಆಗತ್ತ್ತು. ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಕ್ಕ ನಾನೂ ನಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸದ ವಾತಾವರಣ ಹಾಗಿತ್ತು. ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು.

ನಾನು:- ಎನ್ ಕಣೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದೆಯನೊ ಎಂದೆ.

ರವಿ:-ಹೂಂ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಎಂದ.

ನಾನು:-ಹಾಲು ಬರುತ್ತ ಎಂದೆ, ನನ್ನ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತೆ ಕತ್ತು ಅಲ್ಲಾಡಸಿದ.

ಮೊಲೆ ಕುಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿಯಾ ಎಂದೆ.

ರವಿ:- ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೆಲಾಡಿಸ್ತಿನಿ ಎಂದ.

ನಾನು :- ನಾನು ಈಗ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಎಂದೆ.

ರವಿ:- ನೀನು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದೀಯಾ ಆದರೆ ನಾನು ಈಗ ನಿನ್ನನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಲಿಸುತ್ತೆನೆ ನೊಡು ಎಂದು ನನ್ನ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ರವಿಯು ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ರವಿಯು ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನನ್ನ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಮಾಡುವಸ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಸ ಬಂದ ಹಾಗಾಯಿತು ರವಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ರವಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇನ್ ಔಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಾನು ಅವನನ್ನು ತಡೆಯದೆ ನನ್ನ ರಸ ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೀಗೆ ೧೦ ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರವಿಯ ತುಣ್ಣಿಗೆ ಅಭಿಶೆಕ ಮಾಡಿದೆ. ರವಿ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಒನಕೆಯಿಂದ ಕುಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ರವಿಯು ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತುಲ್ಲ ಕುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ.ಅವನು ನನ್ನ ತುಲ್ಲ ಕುಟ್ಟುವಾಗ ನಾನು ಸುಖದಿಂದ ಹೂಂ…ಹೂಂ.. ಎಂದು ನರಳುತ್ತಿದ್ದೆ.

ನಾನು: ರವಿ ನೀನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ತುಲ್ಲ್ ಕುಟ್ತಿಯಾ ಕಣೊ ಎಂದೆ.

ರವಿ:- ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲ ಕುಟ್ಟಲ್ವಾ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಎಂದ.

ನಾನು:- ಇಲ್ಲ ಕಣೊ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ತುಣ್ಣೆನೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಅದು ಮೂರು ಇಂಚ ಇದೆ ಸೀರೆ ಎತ್ತಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಏಟು ಹಾಕಿ ನಾನು ರಸ ಸುರಿಸೊಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರಸ ಕಾರಿಕೊಂಡು ಮಲಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಆಮೆಲೆ ನಾನು ಬೆರಳು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರಸ ಸುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆನೆ ಕಣೊ ಎಂದೆ.

ರವಿ ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ನನಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೊವಾಗತೊಡಗಿತು ನಾನು ಆಗ ನೋವು ಮತ್ತು ಸುಖದಿಂದ ಸ್ಸಸ್ಸಸ್ಸಸ್ಸ ….   ಆಆಆಆ….. ಹ್ಹಾ… ಅಮ್ಮಾ ಅಮ್ಮಾಆಆಆಆ ಎನ್ನತ್ತಿದ್ದೆ.

ರವಿ :- ನೊವಾಗುತ್ತಿದೆನಾ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಎಂದ .

ನಾನು:- ಇಲ್ಲ ಕಣೊ ಸುಖ ಸಿಗ್ತಾಇದೆ ಇಂತಹ ಸುಖ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಕಣೊ ಎಂದೆ ಆಗ ರವಿ ವೇಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೋರು ಮಾಡಿದ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಸ ಬಂದ ಹಾಗಾಯಿತು,
ಆಗ..

ರವಿ:- ಚಂದ್ರು ನನಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ತರಹ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೊಂಟವನ್ನು ಜೊರಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರವಿಯ ಒಂದೊಂದು ಹೊಡೆತಕ್ಕು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ…..

[box style=”4″]

Kannada Kama Kathegalu – ರವಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು.(ದಸರೆಯ ಸಂಬ್ರಮ) – Part 1

Kannada Kama Kathegalu – ರವಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು (ದಸರೆಯ ಸಂಬ್ರಮ) – Part 3

[/box]

Download This Full Story PDF 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *