Kannada Kama Kathegalu – ರೀಟಾಳ ಸಾಹಸಗಳು ಭಾಗ್ ೨

Kannada Kama Kathegalu – ರೀಟಾಳ ಸಾಹಸಗಳು ಭಾಗ್ ೨

ನೀವು ರೀಟಂಗೆ ಅನಿಮಾ ಕೊಟ್ಟವರೆಗೆ ಓದಿದ್ದೀರಿ. ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಈಗ ಓದಿ.

ಅವಳ ತಿಕದ ತೂತಿಗೆ ಸುಮಾರು ೨ ಲಿಟರ್ ತುಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಅವಳಿಗೆ ಒಳಗೆ ನೀರಾಗಿ ಕಾಲಿ ಆಗುವ ವರೆಗೆ ಮಲಗ ಬೇಕಿತ್ತು. ಬಾಸ್ ತಿರುಗಿ ಮಲಗಲು ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಭಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ನಾನು ಬೆತ್ತಲಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಹಾಗೆ ಇರುವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಚಿ ಅಂದಳು. ನಾನು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ಮುಂದೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದೆ. ನಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಲು ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬಾರದು ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆತ್ತಲೆ ಹೆಣಿನಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲವಾ.ನಾನು ಬೇಗನೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿದೆ ಕಾಚ ಇತ್ತು ನನ್ನದು ನಿಗುರಿತ್ತು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾಚ ಎಳೆದಳು ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಬೆತಲಾದೆ ರೀಟ ಗುಡ್ ಅಂದ್ಲು. ನಂತರ ಬಾಸ್ ಬೆತಲಾದರು ಅವರ ತುಣ್ಣೆ ಚಿಕ್ಕದು ನಿಗುರಿತ್ತು ಆದರೂ ೪ ಇಂಚು ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ರಮೇಶ ಸುನಿಲ್ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು.ನಾವು ಮೂವರೂ ಅವರಿಗೆ ಬಿಚಿರೋ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿಗಳ ಅಂದೆವು.ಆದರೂ ರಮೇಸ ಬಿಚಲಿಲ್ಲ ಸುನಿಲ ಪಾಂಟ್ ಬಿಚ್ಚಿದ ಕಾಚ ನಾನೇ ಎಳೆದುಹಾಕಿದೆ ತುಣ್ಣೆಗೆ ರೀಟ್ ಕೈ ಹಾಕಿದಳು ಮುಂತೊಗಲನ್ನು ಆಡಿಸಿದಳು ೪-೬ ಸ್ತ್ರೋಕ್ ನಲ್ಲೇ ಕಾರಿದ ಏನೋ ನೀನು ಇನ್ನೂ ವರ್ ಜಿನ್ನಾ ಯಾರನ್ನೂ ಹಡಿದಿಲ್ಲ್ಲವ ಅಂದಳು ಇಲ್ಲ ಅಂದ.

ನೀನು ಅಂತ ಸುನಿಲನ್ನ ಕೇಳಿದಳು ಅವನೂ ಇಲ್ಲಾ ಹಡಿಯುವುದೇನು ತುಲ್ಲುಸಹ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ ರೀಟ ನಾಚಿಕೆಗೇಡು ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಪಿಸ್ ಗೆನಾಚಿಕೆ ಅಲ್ಲವಾ ಬಾಸ್ ಅಂತ ಮಾದಕ್ವಾಗಿ ಉಲಿದಳು. ನನಗೆ ಸಹಿಸದಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಮುಟ್ಟಿ ಅಗಲಿಸಿದೆ ಸುನಿಲ್ಂಗೆ ಇದು ಉಚ್ಚೆ ತೂತು ಇದು ಚನ್ದ್ರನಾಡಿ ಇದು ಹಡುವ ತೂತು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ ಸುನಿಲ್ ರಮೇಶ ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರು ನಾನು ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ನೋಡುತಿರಿ ಮುಟ್ಟಿ ಅಂದೆ ರಮೇಷ ಕೈ ಹಾಕಿದ ರೀಟ ಇದು ಮೊಲೆ ಮೆತ್ತಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುತ್ತ ಸುನಿಲನ್ ಕೈ ಅನ್ನು ಮೊಲೆ ಮೇಲೆ ಇತ್ತುಕೊಂಡಲು. ನಾನು ಇನ್ನೋಂದು ಮೊಲೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಬಾಸ್ ಅವಳ ಚಂದ್ರನಾಡಿ ಮೀಟಿದರು ನಂತರ ಅವಳು ರಮೇಸ ನ ತುಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದು ಸಿಕಿಸಿ ಕೊಂಡಳು ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಲ ಆದರೂ ಆಂಗಲ್ ಸರಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಯಿತು ನಾಲ್ಕಾರು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ ಅವನ್ ಕುಂಡಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ನಗು ಬಂತು ಸೋರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ರೀಟ ಹೇಳಿದಲು ತುಲ್ಲ್ ನೋಡದ್ದ್ದವ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೇ ಕೇದುಬಿಟ್ಟ ನೆಕ್ಷಟ್ ನಿನ್ನ ವರ್ಗಿನಿಟಿ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೇನೆ ಸುನಿಲ ಅಂತ ಟಾಯ್ಲೆತ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲಿ ಮಾಡಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಳು. ಬಾಸ್ ತಮ್ಮ ಕಿಟ್ ನಿಂದ ಲೂಬ್ ತೆಗೆದು ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರು ನಂತರ ಅವಳ ತಿಕದ ತೂತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಬೆರಳಾಡಿಸಿದರು,

ತುಂಬಾ ಲೂಬ್ ಆಗಿತ್ತು ನೀವೂ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿರೋ ಅಂದರು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಬೆರಳು ಹಾಕಿ ನೋಡಿದೆವು ನಮ್ಮ ವರ್ ಜಿನ್ ಗಳೂ ಸಹ ವರ್ ಜಿನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಲುವಂತದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸುಖ ಪಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಂತರ ಅವಳು ಸುನಿಲನ್ನೂ ಗಂಡಸು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಾತನೆ ಮಲಿಕ್ಕೋ ಅಂದಳು. ಮಲಗಿದ ತುಣ್ಣೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಿತ್ತು. ರೀಟ ಅವನ್ ಎರಡೂ ತೊಡೆಯ ಬದಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿ ತುಲ್ಲನ್ನು ತುಣ್ಣೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಕೂತಳು ಬಾಸ್ ಸುನಿಲನ ತುಣೆ ಹಿಡಿದು ಆಂಗಲ್ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು.ಅವಳು ಕೂರುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಯಿತು ಅವಳು ಎದ್ದು ಕೂತು ಆಡಿಸಿದಳು ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ ಅನಿಸಿತು ಸುನಿಲ ನಿಮಿಶದಲ್ಲಿ ಕಾರಿಬಿಟ್ಟ ರೀಟ ಎದ್ದಳು ಹೇಳಿದಳು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯರೂ ಅಮಾಯಕರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೇದವರೇ ಅಂತ ನಕ್ಕೆವು. ಬಾಸ್ ಅವಳ ಕಿವಿಯ ಹಿಂದೆ ನೆಕ್ಕಿದರು ಆಯ್ ಅಮ್ಮಾ ಅಂದಳು ಹಾಗೆ ಬೊರಲಾಗಿ ಮಲಗಿಸಿದರು ತಮ್ಮ ತುಣ್ಣೆಗೂ ಲೂಬ್ ಹಚ್ಚಿ ಅವಳ ತೊಡೆ ಅಗಲಿಸಿ ತಿಕದ ತೂತಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಒತ್ತಿದರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಯಿತು. ಅವಳು ಅಮ್ಮಾ ನೋವು ಅಂದಳು ನಾನು ನಿಂಗೂ ಮೊದಲ ಸಲನಾ ನೋವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಆ ತೂತಲ್ಲಿ ಮೊದಲಸಲ ಅಂದಳು. ಹಾಗೆ ಅವರು ತಿರುಗಿಕೋಂಡರು ನಾನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿಸಿದೆ ಆಯ್ ಅಂದ್ಲು ನಂತರ ಅಡಿಯಿಂದ ಬಾಸ್ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲೂಬ್ ಹಾಕಿದ್ದರು ಮೊಲೆಗಳ ಮಧ್ಯದ ತೂತಿಗೆ ರಮೇಶ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ. ಸುನಿಲನ ತುಣ್ಣೆ ಅವಳೇ ಬಾಯಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು.ನಾವು ಹೀಗೆ ಒಂದು ೫ ನಿಮಿಶ ಮಾಡಿರಬಹುದ್ ನಾನು ಕಾರಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದೆ ನೋಡಿದ್ ಮೊಲೆ ಕೇತಿದ್ದ ರಮೇಶ್ ತೆಗೆದು ತುಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿದ ಅವನೂ ಬೇಗನೇ ಕಾರಿದ ಅವನೊಡನೆ ಸುನಿಲನೂ ಬಾಯಲ್ಲೇ ರಸ ಬಿಟ್ಟ . ಬಾಸ್ ಮುಗಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಆಡಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಮೂವರೂ ಕಾರ್ಇದ ನ್ಂತರ ಅವರು ರೀಟನ್ನ ಬೊರಲು ಹಾಕಿ ಆಡಿಸಿದರು ಅವರು ರಸ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆಯುವಾಗ ರೀಟ ರಸ ಬಿಟ್ಟಳು. ಬಾಸ್ ಕೂಡ ಹೊರತೆಗೆದರು ರೀಟ ಕೇಳಿದಲು ಹೇಗಾಯ್ತ್ರೋ ಗಂಡುಗಳೇ ನಾನೆ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಅವಳನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಕಿ ಕಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದೆವು ಥೂ ಕೊಳಕರಾ ಅಂದಳು ನಾನು ಅವಳ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ನಾಲಿಗೆ ತೂರಿಸಿ ಚುಂಬಿಸಿದೆ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದರು ಸ್ನಾನ ನ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದೆವು. ಆಪಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾರೂ ಅಮಾಯಕರಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಹಡಿದವರೇ ಅಂತ ಜೋಕೆ ಮಾಡಿದೆವು.

ರೀಟ ೬ ಬಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಚಿತ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು ತಾನು ಒಂದೇಬಾರಿ ಚಿತ್ತಾಗಿದ್ದಳು ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗಸರು ಸಬಲೆಯರಲ್ಲವೇ

Download This Full Story PDFDownload Below Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *