Kannada Sex Stories – ನನ್ನನ್ನು ಸುಖ ಪುರುಷ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲು

Kannada Sex Stories – ನನ್ನನ್ನು ಸುಖ ಪುರುಷ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲು

Kannada Sex Stories ನನ್ನನ್ನು ಸುಖ ಪುರುಷ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೇನು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಲು ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಅದೆ ನನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ಅಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಾಗುವುದು. 1990 ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾವಿತ್ರಿಗೂ ಅಂಕೋಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಯಿತು. ಮದುವೆಯಾದ ಮೊದಲ ದಿನಗಳು ಮರೆಯಲಾಗದ್ದು . ಸಾವಿತ್ರಿಗೋ ನಾನೆಷ್ಟು ಸಲ ಸಂಭೋಗಿಸದರೂ ತಾಳಲಾಗದ ತಿಮಿರ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದೇಳುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂಕೋಲದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದದ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ .. ಆ ಮನೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಭೋಗಿಸಿ ಭೋಗಿಸಿ ಹಿಂಡಿ ಹಿಪ್ಪೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ದಿನ ರಾತ್ರಿಗಳೆನ್ನದೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಖಿಸಿದೆವು. 1994 ರಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಗರ್ಭೀಣಿಯಾದಳು.

Kannada Sex Stories

Kannada Sex Stories

ಕಾಂಡೋಮು ಬಳಸದೆ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೆ ತೆಗೆಸುವ ಮನಸ್ಸಾಗದೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮುದ್ದಾದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮಕೊಟ್ಟಳು. ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾತಿ ಅಂತ ಹಸರು ಇಟ್ಟೆವು. ಮಗುವಿನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಭೋಗದಾಟ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಾನು ಸಾವಿತ್ರಿಯ ಮೊಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮಗುವಿಗೆಂದು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮಗೂ ಅಳುತ್ತಿತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಬಾಟಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ನನಗೋ ಅವಳ ಮೊಲೆಯ ತಾಜಾ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವಳಿಗೂ ಅದರಿಂದೇನೊ ಸುಖವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಚಹಾ ಮಾಡಲೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವಳ ಮೊಲೆಯ ಹಾಲನ್ನೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದೇನೊ ಒಂತರಾ ಮಜವಾಗಿತ್ತು.

ಹೀಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆಗಿದ್ದ ನೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿದ್ದನು. ಅವನು ಏಳನೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ . ಅವನು ದಿನಾಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗುವುನ ಹತ್ತಿರ ಆಟ ಆಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದನು. ಸಂಜೆಯಾಗುತಿದ್ದಂತೆ ಅವನು ಬಂದನೆಂದರೆ ಸಾವಿತ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗುವಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು .ಅವನು ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸಾವಿತ್ರಿಯನ್ನು ಒಳಗಿನ ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮೊಲೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಅವಳ ತುಲ್ಲು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ.. ಅವಳು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪುತ್ತಾ ಮಜಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಸಾವಿತ್ರಿಯ ಮೊಲೆ ಹಾಲಿನ ಚಹಾದ ರುಚಿ ಚಂದ್ರುವಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನಿಗೋ ಚಹಾ ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೇನಾದರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಿದ್ದ. ಒಮ್ಮೆ ಹೀಗೆ ಅವನು ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆ ಚೀಪುತ್ತಿದ್ದವಳು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗೆ ಎದ್ದು “ಇರಿ ನಾನು ಚಂದ್ರುವಿಗೆ ಚಹಾ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಬರುತ್ತೇನೆ”ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದಳು. ನಾನು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡೆ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಚಹಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೊಲೆ ಹಾಲನ್ನು ಚಹಾದ ಪಾತ್ತ್ರೆಗೆ ಹಿಂಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಳು ಆಗ ಚಂದ್ರು ಅಕಸ್ಮತ್ತಾಗೆ ಅಡಿಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದ. ಸಾವಿತ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಕನೆ ಅವನು ಬಂದದ್ದು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡುವುದೆಂದು ಹೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಮೊಲೆ ಹಾಲು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಿಂಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದಳು. ಚಂದ್ರುವಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹಾಲು ತುಂಬಿದ ಬೆಳ್ಳಗಿನ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೆ ಚಡ್ಡಿಯೊಳಗಿನ ರಾಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿತು.

ಆದರು ತೋರಗೊಡದೆ “ಚಹಾ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಹಾಲು ಹಾಕುತ್ತೀರ ..?”ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಸಾವಿತ್ರಿ “ಹೌದು .. ಯಾಕೆ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವಾ..?”ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು. ಚಂದ್ರು ಉಗುಳು ನುಂಗುತ್ತಾ “ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಬರೆ ಹಾಲು ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಚಹಾ ಬೇಡ..”ಅಂದ .. ನನ್ನವಳಗೋ ಏನು ಹೇಳುವುದೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗದೆ “ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಿನಗೆ ಬರೆ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ “ಅಂದವಳೆ ಬೇರೋದು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಅವಳ ಎರಡೂ ಮೊಲೆಗಳಿಂದ ಹಾಲು ಹಿಂಡಿ ತುಂಬಿಸಿ “ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾ ಚಂದ್ರು ..?”ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು.. ಚಂದ್ರು ..”ಬೇಡ ಹಾಗೆ ಕೊಡಿ ಕುಡಿತೇನೆ..”ಅಂದ .. ಚಂದ್ರುವಿಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ರವಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ಚಂದ್ರು ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಆಸೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ನನ್ನಾಕೆಯ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದ . ಸಾವಿತ್ರಿ ವಾಪಾಸು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ನಡೆದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದಳು. ನನಗೋ ಇದೊಂತರಾ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಎಂದೆನಿಸಿ “ಪಾಪ ಅವನೆಷ್ಟು ಆಸೆ ಪಟ್ಟನೋ ಏನೊ ನೀನು ಈ ಮೊಲೆಯನ್ನೆ ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕುಡಿಯಲು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು “ಅಂದೆ.. ಸಾವಿತ್ರಿ ನಾಚಿದಳು “ಅವನೇನಾದರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತದ್ದಲ್ಲವೆ “ಅಂದಳು…”ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನ”ಅಂತ ದೈರ್ಯ ತುಂಬಿದೆ..
ಮರುದಿನ ಚಂದ್ರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಗುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಆಡುತ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದರೆ ನಾನೆ ಅವನ ಬಳಗೆ ಹೋಗಿ “ನಿನ್ನೆ ಹಾಲು ಹೇಗಿತ್ತು ಚಂದ್ರೂ..? ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.. ಚಂದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಖ ನೋಡಿ ನಕ್ಕ.. “ಇವತ್ತೂ ಹಾಲು ಬೇಕಾ..?”ಅಂದೆ “ಹೌದು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ತಲೆಯಾಡಿಸಿದ.. “ಹಾಗಾದರೆ ಬಾ ಒಳಗೆ .. “ಅಂದು ಅವನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಸಾವಿತ್ರಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಳಚಿ ಬರೆ ಚಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿದ್ದಳು.ಒಂದು ಮಗುವಿನ ತಾಯಗಿದ್ದರೂ ಅವಳ ಫಿಗರ್ ಒಂಚೂರು ಬದಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಶೇವ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವಳ ಕಂಕುಳು, ಮ್ರುದುವಾದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲು ತುಂಬಿದ ಮೊಲೆಗೆಳು, ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದ ಅವಳ ದೇಹ ನೋಡಿದರೆ ಎಂತವನಿಗಾದರು ತುಣ್ಣೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂತಿತ್ತು.ಚಂದ್ರುವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಳೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಳು. ಚಂದ್ರುವಿಗೋ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹಾಲು ಬೆಳದಿಂಗಳಂತಹ ಬಿಳಿಯಾದ ದೇಹ ಕಂಡು ಚಡ್ಡಿಯೊಳಗಿನ ರಾಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು.ಪಾಪ ಅವನಿಗೋ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮೊದಲ ನಗ್ನ ದೇಹ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದಾಗಿತ್ತು .ಹೇಗಾದರು ತಡೆಕೊಂಡಾನು…. 1? “ಹೋಗು ಹಾಲು ಕುಡಿ ಚಂದ್ರು …. ನಿನ್ನೆ ನೀನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟ ಮೊಲೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಲು ಕುಡಿ ಚಂದ್ರು.. ಹೋಗು” …. ಅಂದೆ.. ಚಂದ್ರುವಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿರವುದರಿಂದ ಇರುಸು ಮುರುಸಾದಂತೆ ಅನಿಸಿತೆಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ನನಗದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು “ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಮಗು ಆಡಿಸುತ್ತೇನೆ.. ನೀನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕುಡಿದು ಮಜಾಮಾಡು …. ನಿನ್ನದು ಆದ ನಂತರ ನನಗೆ ಕರಿ “ಅಂದು ನಾನು ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿದೆ.
ಚಂದ್ರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಳಿ ಬಂದ .ಸಾವಿತ್ರಿ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ನಕ್ಕಳು .ಅವನೂ ನಕ್ಕ . “ಬಾ ಹಾಲು ಕುಡಿ ಅಂದಳು’. ಚಂದ್ರು ಅವಳ ಬಳಿ ಬಂದು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನನ್ನಾಕೆಯ ಮೊಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ .. ಮ್ರುದುವಾಗಿ ಹಿಸುಕುತ್ತಾ ಮಜಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಬಿಸಿದ.
ನನ್ನವಳಿಗೂ ಇದೊಂತರಾ ಹೊಸದೆನಿಸತೊಡಗಿ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಚಂದ್ರುವಿಗೆ ಎತ್ತಿ ಕೊಡಲಾರಂಬಿಸಿದಳು.

ಅವಳಿಗೋ ಗಂಡನಲ್ಲದ ಇನ್ಯಾರೋ ಬಂದು ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳಿಂದ ಸುಖಿಸುವುದ ಕಂಡು ಮಜಾ ಅನ್ನಿಸಿರಬೇಕು. ಚಂದ್ರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನನ್ನವಳ ಮೊಲೆಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿ ಚೀಪಲಾರಂಬಿಸಿದ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಲುಗಲಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಅವಳಿಗೂ ಉದ್ರೇಕವಾಗತೊಡಗಿತು. ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮೊಲೆಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಳು. ಚಂದ್ರುವಗೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಛಾನ್ಸು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಒಂದಾದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಎರಡೂ ಮೊಲೆಗಳನ್ನ ಮನ ಬಂದಂತೆ ಮರ್ದಿಸುತ್ತಾ ,ಮನಸಾರೆ ಚುಂಬಿಸುತ್ತಾ, ಹಿತವಾಗಿ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಲು ಹೀರುತ್ತಾ ಸುಖಿಸಲಾರಂಬಿಸಿದ.ಅವನ ತುಣ್ಣೆ ಚಡ್ಡಿಯೊಳಗಿಂದಲೆ ನಿಗುರಿ ಹೊರಬರಲು ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಎಂಟನೆ ತರಗತಿಯ ಹುಡುಗನ ತುಣ್ಣೆಯ ಸೈಜು ನಿಗುರಿ ಚಡ್ಡಿಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆದಿರುವು ನನ್ನಾಕೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಕ್ಷಣ ಅವಳ ಯೋನಿಯೂ ನೀರು ಸುರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದರೂ ತೋರಿಸಕೊಳ್ಳದೆ ಅವನಿಗೆಷ್ಟು ಬೇಕು ಸಮಧಾನವಾಗುವಷ್ಟು ಹೀರಲು ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಳು. ಮಗು ಮಲಗಿತು ನಾನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸುಖಿಸುತ್ತದ್ದ ಕೋಣೆಗೆ ಚಂದ್ರುವಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ನಡೆದೆ. ರಂಡೇ ಮಗ ಚಂದ್ರು ದರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕದ್ದೇ ಅದ್ರಷ್ಟ ಅನ್ನುವಂತೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಬೋರಲಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ನನ್ನವಳ ತುಟಿ,ಕತ್ತು ಚುಂಬಿಸುತ್ತಾ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಅದುಮುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನ ಎದೆ ನನ್ನವಳ ಹಾಲು ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗಿಸಿತ್ತು,ಅವನ ರಾಡು ಚಡ್ಡಿಯ ಮೇಲಿಂದಲೆ ನನ್ನವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಬಳಿ ತೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ನನ್ನವಳೂ ಬೋಸುಡಿ, ಸೂಳೆಯಂತೆ ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡು ಅವನ ಕುಂಡೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಕಪ್ಪು ಚಡ್ಡಿ ತೊಟ್ಟ ತುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಳು..ಇನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸಂಭೋಗಿಸಿಯೆ ಬಿಟ್ಟಾನೇನೋ ಅಂತನಿಸಿ “ಹಾಲು ಕುಡಿದಾಯ್ತಾ ಚಂದ್ರು .?”ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ..ನನ್ನವಳು ಚಕ್ಕನೆ ಅವನ ಕುಂಡೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಕೈತೆಗೆದಳು. ಚಂದ್ರು ರಪಕ್ಕನೆ ಅವಳ ಮೈಮೇಲಿಂದ ಎದ್ದು ಬದಿಗೆ ಸರಿದನು. ಯಾಕೊ ಅವನಿಗೆ ಭಯವಾದಂತೆ ಅನಿಸಿತು. ಹೆಂಡತಿಗೂ ಯಾಕೊ ಅವನನ್ನು ಅವಳ ಮೈ ಮೇಲೆ ಮಲಗಲು ಬಿಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನೇದಾರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೊ ಅಂತ ಅನಿಸಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ನನಗೂ ಇದೊಂಥರಾ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಅಂದೆನಿಸತು. ಚಂದ್ರುವಿಗೂ ಒಂದು ಛಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾದೀತು ಅವನು ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತುಲ್ಲಿನ ರುಚಿ ನೋಡಲಿ ಅನ್ನಿಸಿತು. “ಚಂದ್ರುವಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾ ಸಾವಿತ್ರಿ..??”ಅಂತ ಸಾವಿತ್ರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಸಾವಿತ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ನನ್ನನ್ನೆ ನೋಡಿದಳು. “ಚಂದ್ರುವಿಗೆ ನಿನ್ನ ಯೋನಿಯ ರುಚಿಯೂ ತೋರಿಸಬಾರದಾ ಸಾವಿತ್ತಿ.? ಅಂದೆ. ಅವಳಗೆ ಇರುಸು ಮುರುಸಾಗಿ “ಯೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು.. ? ಅವನೇನಾದರು ಹೊರಗಡೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮೂರುಕಾಸಿಗೆ ಹರಾಜಾದೀತು “ಅಂದಳು. ನನಗೂ ಯೋಚನೆಗಿಟ್ಟುಕ್ಕೊಂಡು “ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು ಚಂದ್ರು ನೀನು ಯೇನಾದರು ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮೂರುಕಾಸಾಗುತ್ತದೆ.ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡು “ಅಂತ ಚಂದ್ರುವುಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಚಂದ್ರು “ಇಲ್ಲಾ ಮಾಮ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ “ಎಂದು ನನಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿದ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನವಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೈರ್ಯ ಬಂತು “ಅಲ್ಲಾ ನಿಮಗೇನಾಗಿದೆ ಅವನಿಗೆ ನನ್ನದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೀರಲ್ಲಾ..? ಅಂತ ಕೇಳಿದಳು. “ಇರಲಿ ಬಿಡೆ ನಾನು ನೋಡುವುದು ಮಾಡುವುದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪಾ ಛೇಂಜ್ ಇರಲಿ ಬಿಡು ಚಂದ್ರುನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ರುಚಿ ನೋಡಲಿ ಬಿಡು ..ಅವನಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜಾ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೇನು ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ .. ನೀನು ಅವನ ಇನ್ನೂ ಹೆಣ್ಣಿನ ತುಲ್ಲನ್ನೆ ಕಾಣದ ತಾಜಾ ತುಣ್ಣೆಯ ರುಚಿ ನೋಡಿ ಮಜಾತೆಗೆದುಕೂ.. “ಅಂದೆ.. ಅವಳಿಗೂ ಹೌದೆನ್ನಿಸಿರಬೇಕು .ಎಷ್ಡೆಂದರು ಹೆಂಗಸರ ಸೂಳೆ ಬುದ್ದಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ !”ಸರಿ ಹಾಗಾದರೆ “ಅನ್ನುತ್ತಾ ಚಂದ್ರುವಿನ ಮುಖ ನೋಡಿ ನಕ್ಕಳು. “ಚಂದ್ರೂ ಹೋಗೋ ಅವಳ ಚಡ್ಡಿ ಜಾರಿಸು ..ಅವಳ ತುಲ್ಲು ನೋಡು ಮನಸಾರೆ ನೆಕ್ಕು ಅದನ್ನು ಹೋಗು..”ಅಂದೆ ಚಂದ್ರು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ ನನ್ನವಳ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಪ್ಪು ಚಡ್ಡಿಯ ಮೇಲೆಯ ಅವಳ ಉಬ್ಬಿದ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡಲಾರಂಬಿಸಿದ. ರಸಿಕ ರಂಡೇ ಮಗನಿನವನು ಸಾಧಾರಣದವನಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸಿತು ನನಗೆ. ಹಾಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನವಳ ಕಪ್ಪು ಚಡ್ಡಿಯನ್ನು ಜಾರಿಸಿದ .ನನ್ನವಳ ಯೋನಿ ಯಾವತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯೆ

ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಂತೆ ನನಗನ್ನಿಸಿತು. ಸುಂದರ ಹೂವಿನಂತೆ ಒಂಚೂರು ಕೂದಲಿಲ್ಲದ ನಯವಾದ ಯೋನಿ ಚಂದ್ರುವಿನ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗಿತ್ತು. ಚಂದ್ರು ಅವಳ ಯೋನಿಯ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಕೊಡುತ್ತಿರ ಬೇಕಾದರೆ “ನೆಕ್ಕು ಮಾರಾಯ ನೆಕ್ಕಿದರೇನೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮಜವಾಗುವುದು…”ಅಂದೆ.. ಸಾವಿತ್ರಿ ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾ “ಒಹೋ ಚಂದ್ರುವಿನ ಸೆಕ್ಸ ಮಾಸ್ಟರ್ ನೀವು..”ಅಂದಳು..ನಾನು ನಗುತ್ತಾ “ಹೌದು ..”ಅಂದೆ.. ಚಂದ್ರು ನನ್ನವಳ ಯೋನಿಯನ್ನು ನೆಕ್ಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಅವಳು ಮುಲುಗಲಾರಂಬಿಸಿದಳು. ಚಂದ್ರು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ತನ್ನ ಬೆರಳನ್ನು ಅವಳ ಯೋನಿಯೊಳಗೆ ತೂರಿಸಿ ಉಜ್ಜಲಾರಂಭಿಸಿದ. ನನ್ನವಳಗೆ ಉದ್ರೇಕ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅವಳ ಯೋನಿಯನ್ನು ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲಾರಂಭಿಸಿದಳು. ಅವನು ತನ್ನ ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಅವಳದೊರಳಗೆ ತೂರಿಸುತ್ತಾ,ಮೂಸುತ್ತಾ ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ಮಜಾ ತೆಗೆದುಕುಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ನನಗೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಂದ ನೆಕ್ಕಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೂಳೆಯ ಹಾಗೆ ಮಜಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಉದ್ರೇಕವಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಲಾರಂಬಿಸದೆ. ಅವಳು ಅವನ ತೆಲೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಯೋನಿಗೆ ಒತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ,ತನ್ನ ಯೋನಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಸಾಕೆನ್ನನ್ನುವಷ್ಟು ಮಜಾತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. ನಂತರ ಅವಳೇ ಎದ್ದು ಚಂದ್ರುವಿನ ಚಡ್ಡಿ ಜಾರಿಸಿದಳು ಅವನ ಶಿಶ್ನ ಅದಾಗಲೆ ಬೆಳೆದ ಬಾಳೆಕಾಯಿಯಂತಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೆ ಅವಳು ಅವಕ್ಕಾದಳು ಪ್ರಾಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗೆ ಬೆಳೆದ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಳು. ಅವನ ತುಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವಳು ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾಲಗೆಯಿಂದ ತೀಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಎಂಜಲನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಚಂದ್ರು ತಡೆಯಲಾರದೆ ಮುಲುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ಚಂದ್ರುವಿನ ಮುಲುಗಾಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನಗುತ್ತಾ”ಬಾರೊ ರಾಜ ಬಾ ನಿನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಈ ತುಲ್ಲಿನೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಆಡಿಸುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ರಸವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅದರೊಳಗೆ ಸುರಿಸಿ ಬಿಡು .. ನನ್ನನ್ನು ನೀನೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಗರ್ಬಿಣಿಯನ್ನಾಗಿಸು ಬಾ “ಅನ್ನುತ್ತಾ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಸೂಳೆ ಬುದ್ದಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಅವನನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಳದೊಕೊಂಡಳು. ಚಂದ್ರು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಅಲಗೆ ತನ್ನ ರಾಡನ್ನು ಪುಗಸಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಯೋನಿಯಳಗೆ ತೂರಿಸಯೆ ಬಿಟ್ಟ. ನನ್ನವಳಿಗೂ ಗಂಡನಲ್ಲದ ಹೊಸದಾದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನ ತುಣ್ಣೆಯ ಸುಖ ತುಂಬಾ ಹಿತವೆನಿಸಿ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಗೆ ಅವಳ ಯೋನಿಯನ್ನು ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಕೊಡಲಾರಂಬಿಸಿದಳು.ನನಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನಗೂ ಸಹ ಅವಳು ತುಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತೆತ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.ಆದರೆ ಚಂದ್ರುವಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅವನ ಕುಂಡಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಯೋನಿಯಳಗೆ ಅವನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದ್ದಳು. “ಬಾರೋ ಚಂದ್ರು .. ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿತಿಯನ್ನು ಸೂಳೆ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕದವರ ಹತ್ತಿರ ದಂಗಿಸುತ್ತಾನೆ..ನಿನ್ನದೇ ಚಾನ್ಸು ..ಹೊಡಿಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡಿ ..ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ ..ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರು ಅನಭವಿಸು, ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲಾ ನೀನೆ ಅಪ್ಪನಾಗು ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಅವನ್ನು ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದು ಸುಖಸಿದಳು. ನನಗೂ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಾಯಿಂದ ಇಂತಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೂ ಅವಳು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಸುಖಿಸಲಿ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ. ಚಂದ್ರುವಿನ ಬಿಸಿಯಾದ ತುಣ್ಣೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾ ಅವನ ಬಿಸಿಯಾದ ವೀರ್ಯವನ್ನು ನನ್ನವಳ ಯೋನಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಿಯೆ ಬಿಟ್ಟಿತು. ಚಂದ್ರು ಸುಖದ ತುತ್ತ ತುದಿ ತಲುಪಿದ್ದ್ದ..ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಪ್ತಿಯ ನಗೆ ಇತ್ತು..ಹಾಗೆಯೆ ಅವನು ನನ್ನವಳ ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತಲೆಯಿಟ್ಟು ಮಲಗಿದ . ಅವಳು ಅವನ ತಲೆಕೂದಲಲ್ಲಿ ಬೆರಳಾಡಿಸಿತ್ತಾ ತನ್ನ ಮುಲೆಗೆ ಹಿತವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಳು. ವೀರ್ಯ ಯೋನಿಯೊಳಗೆ ತುಂಬಿಸಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಅವನ ತುಣ್ನೆಯನ್ನು ಅವನು ಅವಳ ಯೋನಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ.. ಅವಳ ಯೋನಿಯಿಂದ ಅವನ ವೀರ್ಯದ ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಾ ಹನಿ ಹನಿಯಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು.

ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಿಬ್ಬರೂ ಎದ್ದರು ..ನನ್ನವಳು ಬಾತ್ ರೂಮಿಗೆ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆಂದು ಹೋದರೆ ನಾನು ಚಂದ್ರುವಿಗೆ ..”ಹ್ಯಾಗಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತುಲ್ಲಿನ ರುಚಿ..? “ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ.. ಅವನೋ ನಗುತ್ತಾ “ಸಕತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂಕಲ್ “ಅಂದ… ಒಳ್ಲೇ ಹುಡುಗ ನೀನು ನಿಂಗೆ ಯಾವಗ ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಆವಗಲೆಲ್ಲಾ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತುಲ್ಲಿನ ರುಚಿ ನೋಡು ಚಂದ್ರು ..ಅವಳನ್ನು ನಿನ್ನದೇ ಹಂಡತಿಯೆಂದು ಅಂದುಕೋ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅವಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸು..ಅವಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀನೆ ಅಪ್ಪನಾಗು.. ನಿನಗೆ ನಾನೇನು ತಡೆ ಒಡ್ಡುವುದಿಲ್ಲ “ಅಂದೆ.. ಚಂದ್ರು ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂತೆ ತಲೆ ಆಡಿಸಿದ. ಸಾವಿತ್ರಗೂ ನಾನು ಚಂದ್ರುವಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಬಾತ್ರೂಮಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅವಳೇನೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಸದೇ ಇದ್ದದ್ದು ನೋಡಿ ಅವಳಿಗೂ ಇವನ ತೂಣ್ಣೆಯ ರುಚಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿರಬೇಕು ಅನಿಸಿತು. ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರು ಅವನ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಹೊರಟು ಹೋದ. ಆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಸಾವಿತ್ರಿಯ ಹತ್ತಿರ “ಚಂದ್ರುವಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅನುಭವಿಸಲು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡು ..ಅವನೂ ಸುಖ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಲಲಿ ,ನಿನಗೂ ಅವನ ತುಣ್ಣೆ ತುಂಬಾ ಮಜಾಕೊಡುತ್ತದೆ..”ಅಂದೆ.. ಅವಳು ಖುಷಿಯಾಗಿ “ಯಾರಿಗೂಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು..”ಅನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಕ್ಕಳು..ನಾನವಳಗೊಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಎಂದಿನಂತೆ ನಾನು ಒಂದು ಶಾಟು ಹೊಡೆದು ಅವಳ ಯೋನಿಯೊಳಗೆ ನನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನೂ ತಂಬಿಸಿ ನಂತರ ನಿದ್ದೇ ಹೋದೆ.ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಆರಾಧಕನಾಗಿ ಹೋದ. ದಿನವೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಎಡತಾಕತೊಡಗಿದ.ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಯಾವ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ.ಅವಳು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಅವಳ ಸೀರೆ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದ. ಮನ ಬಂದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ. ಅವಳಗೂ ಅವನ ತುಂಟಾಟಗಳು ತುಂಬಾನೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತದ್ದವು.ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಸಂಜೆಯೆ ಅವನೋ ಮಧ್ಹಾನ್ಯವೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಆರಾಮಾವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೂ ಮನಸಾರೆ ಸಂಭೋಗಿಸಿ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ.. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *