Kannada Sex Stories – ಬೆಂಗಳೂರು ಡೇಸ್

Kannada Sex Stories – ಬೆಂಗಳೂರು ಡೇಸ್

Kannada Sex Stories ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಒಂದು ಊರು ನೆಲಮಂಗಲದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹದಿನೈದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ವಾಸ ಮಾಡುತಿರುತ್ತದೆ, ಈಗಿರುವಾಗ ಆ ಊರುಗೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಪದಗ್ರಹಣ

ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, ಅದು ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಬ್ಬಳು ತಂಗಿ ಅಂಬಿಕಾ ಇದ್ದಳು, ಆಕೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಇದ್ದಳು,
ಈಗಿರುವಾಗ ಆಕೆ ಅದೇ ಊರಿನ ಲಿಂಗಾಯತ ಜನಾಂಗದ

ಹುಡುಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತಿದಳು ಇದನರಿತ ಆಕೆಯ ಅಕ್ಕ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂಬಿಕಾಗೆ ಗಂಡು ಹುಡುಕಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆ

ಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅಕ್ಕನ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಅಕ್ಕ ಅವಳಿಗೆ ಬೈದು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾಳೆ ನಂತರ ಹುಡುಗನ ಮನೆಗೆ ನವ ದಂಪತಿಗಳು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

Kannada Sex Stories

Kannada Sex Stories

ನಂತರ ಆ ದಂಪತಿಗಳು ಎರಡು ದಿನ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸರೆ ಪಡೆದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುತ್ತಾರೆ, ಆತ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ ಸಂಬಳದಿಂದ ಜೀವನ ನಿರ್ವಾಹಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರಿಂದ

ಆಕೆಯನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಆ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದಂತೆ

ಯೋಚಿಸಲಾಗದ ಅಂಬಿಕಾಳ ಪೋಷಕರು ಆ ದಂಪತಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದರು. ನಂತರ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಗನ ಮನೆಯವರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯ ಮನೆಯವರು ಕ್ಷಮಿಸಿದರು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ

ಪೋಷಕರ ಮನೆಗೆ ಹೊಗಿ ಬಂದು ಮಾಡುತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದರಂತೆ ಈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಜನನವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಮಗು ಸಾಕೆಂಬ ನಿರ್ದಾದಿಂದ ಆಕೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಂಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ

ಆ ಮಗುವನ್ನು ತುಂಬಾ ಮುದ್ದಿನಿಂದ ಬೆಳಸುತ್ತಾರೆ ಆಕೆ ಕೇಳಿದ ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನದೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗಿರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಸುಂದರ ಸುಖಿಃ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅದ್ಯಾರ ಕಣ್ಣು ತಗುಲಿತೋ ತಿಳಿಯದು ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿ

ಆಕೆಗೆ ತಿಳಿಯಿತು.

ಅದೇನೆಂದರೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡ ತನ್ನಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಚಯ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ಶೂರುಟಿಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸಾಲ ಕೊಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಇವರಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲ್ಕಿತಿದನ್ನು, ಸಾಲ ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕಂತು ನೀಡದ ಕಾರಣ ಸಾಲ ನೀಡಿದವ ಇವನಿಗೆ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಎರಡು ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಿದನು ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂಬಿಕಾಳ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ

ಒಂದು ಕರಿ ಮೋಡ ಆವರಿಸಿದಂತಾಯಿತ್ತು.

ಆಕೆ ದುಡ್ಡಿಗಿಂತ ಮಾನಕ್ಕೆ ಅಂಜುವ ಜನರಾದರಿಂದ ಆಕೆ ತಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಆ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದಳು ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿರ್ವಾಹಣೆ ತುಂಬಾ ವಿರ್ಜಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆ ದಂಪತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ

ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಜೀವಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುತಿತ್ತು, ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸುಖಃವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಡದೆ ಆಕೆ ಒಂದು ಧೃಡ ನಿರ್ದಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ.

ಅದರಂತೆ ಆಕೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಪಿಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಾಳೆ, ಆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಒಬ್ಬ “ಡಿ”ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆತ ಬಲೆ ರಸಿಕ ಮಹಾಶಯ ಆಕೆಯನ್ನು ಏನ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಇವತ್ತು ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ

ಕಾಣ್ತಿದಿರಾ ಈ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಲೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುತಿದೆ ಆಗೆ ಈಗೆ ಎಮ್ದು ಹೇಳಿ ಆಕೆಗೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಆಕೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಕೆಲಸ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಬೇಗ ಬರುತ್ತಾಳೆ

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ “ಡಿ”ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರನ್ನು ಬೇಗ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ, ಆಕೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿದರೆ ಈತ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಆಕೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಕಾವೇರಿದ ದೇಹದಿಂದ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು

ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಚುಂಬನದ ಬಿಸಿಗೆ ಆಕೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ, ಆಕೆಗೆ ಈ ಚುಂಬನ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಸ್ಪರ್ಷ ಸುಖಃದ ನೆನಪಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಯಾಕ್ರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಾತನಾಡದೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಕುರ್ಚಿಯಿಂದ ಮೇಲಕೆಬಿಸಿ

ಅವಳ ತುಟ್ಟಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾನೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ತುಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆರೆದು ಅವನ ಸರಸ ಸಲ್ಲಾಪಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಅವಳ ತುಟ್ಟಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಸೇರಿಸಿ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಬಾರಿ ಚುಂಬಿಸುತಿದಂತೆ ಆಕೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು

ನೋಡುತ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಸಹಾಯಕ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಎಂತಹಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಡುತಿದೆಮ್ದು ಯೋಚಿಸಿ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನಗೂ ಕಾಮದ ಆಸೆ ತೀರಿದ ವಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಆಗೆ ನಿಮ್ಮದು

ಕಾಮ ತೀರಿದ ವಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲ ಈಗಿರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ನನ್ನಗೆ ತಿಳಿದ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ನೀವು ಯಾವಾಗಲೋ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದಂತೆ ಹೊಂಕಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿರುತ್ತೀರಿ

ಈಗಿರುವಾಗ ಬನ್ನಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಛೇರಿಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾಗಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಒಂದಾದರೆ ಯಾರ ಬಯವು ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಆಕೆ

ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ.

ಆಕೆ ಅವನ ತಲೆ ಸವರಿ ಸರಿ ಶುರು ಮಾಡು ತಡ ಮಾಡಬೇಡ ಯಾರಾದರು ಬರುವುದರ ಒಳಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸು ಎಂದು ಹೇಳುತಿದಂತೆ ಅವಳ ಬಾಯಿಗೆ ಬಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಚುಂಬಿಸಿ

ತಡಮಾಡಿದರೆ ಅನಾಹುತ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕೆಯನ್ನು ಚೇರಿನ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳಿ ಆಕೆಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಅವಳು ಧರಿಸಿದ ಕೆಂಪು ಸೀರೆ ಮತ್ತೆ ಲಂಗವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಇಡಿದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಕಾಚವನ್ನು ಕೆಳಗೆಳೆದು ಆಕೆಯ

ತುಲ್ಲಿನ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೋ ಎಂದು ಕೇಲುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಕೆಯ ತುಲ್ಲನ್ನು ಚೀಪದೆ ತನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಜಿಪನ್ನು ಕೆಳಗೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಅದರ ಶಬ್ದ ಸರ್ ರ್ ರ್ ರ್ ರ್ ರ್ ರ್

ರ್….. ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಆತ ಆ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ನಿಗುರಿದ ಐದು ಇಂಚಿನ ತುಣೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊರಗೆಳೆಯಲು ತೊಂದರೆಯಾದ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟಿನ ಹುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ

ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಚ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಗೆಳೆದು ತನ್ನ ತುಣೆಯನ್ನು ನೇವರಿಸಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಸವರಿ ಸರಕ್ ಎಂದು ಒಳಗೆ ತಳುತ್ತಾನೆ. ಆಕೆ ತನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೆಷ್ಟು ದಿನಗಳು

ಕಳೆದಿದವೋ ಅವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ತಳುತಿದಂತೆ ಅಯೋ ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದೆಷ್ಟು ದಿನಗಲಾಗಿತು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಂತಿದೆ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕೆತ್ತಿ ತನ್ನ ದೆಂಗಾಟಕೆ

ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಅವನು ಹತ್ತು ಏಟ್ಟು ತುಲ್ಲಿಗೆ ಹುತ್ತು ಏಟ್ಟು ತಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ದೆಂಗುತಿದನು.

ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಕಾಲು ಗಂಟೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿದಂತೆ ತನ್ನ ಸಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬರುವ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ಬೇಗ ರಸ ಚಿಮ್ಮುಕಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು ಅವನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಿಂದ ತನ್ನ ಒದ್ದೆಯಾದ ತುಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೈನಿಂದ ಹಸ್ತ ಮೈತುನ

ಮಾಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಅವನ ತುಣೆಯಿಂದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಲಾವಾರಸ ಚಿಮ್ಮಿತು.

ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಅವನ ತುಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾಳೆ.

ಮುಂದುವರೆದು…

ಆಕೆ ಯಾವ ಗಂಡಸರನ್ನು ನೋಡಿದರು ಆ ಗಂಡಸರನ್ನು ಪಡೆಯ ಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು, ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಆಕೆ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯ ವಾಯಿದೆ ಮುಗಿಯುತಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಮನೆಯನ್ನು ಉಡುಕುವ ಕೆಲಸ

ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅವಳ ಆಸೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಒಂದು ಮನೆ ದೊರಕಿತು ಅದುವೇ ಬಿಲ್ಡಿಗ್ (ಕಟ್ಟಡ)ದ ಹೆಸರು ನಂದನ ವನ, ಹೌದು ಆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಹುಡುಗರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮನದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದಳು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಆ ಮೆನೆಯ ವಾರಸುದಾರನಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದು

ತುಂಬಾ ಸೆಕ್ಸಿಯಾಗಿದನು, ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಈತನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದಳು.

ಅಂಬಿಕಾ ಆ ಮನೆಗೆ ಸೇರುತಿದಂತೆ ಆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನತಿಯನು ತನ್ನ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ, ಆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನು ಬಲೆ ರಸಿಕ ಮಹಾಶಯನಾದರಿಂದ ಆಕೆಯ ಬಲೆಗೆ ಬೇಗ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ.

ಅಂಬಿಕಾಳ ಗಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತಿದನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಡಿಮಾಡಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಕುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆತ ಬರುತಿದನು. ಈಗಿರುವಾಗ ಆಕೆ

ತಾನು ರಡಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಗಂಡ ಬರುತಿದಂತೆ ಅವನ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ನಂತರ ಆಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಯ ಒಂಭತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡುತಿದಳು. ಒಂದು ದಿನ ಆಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವುದು

ತಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕಿ.ಮೀ ಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವಾದರಿಂದ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿರುತ್ತಾಳೆ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವಳ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಯಾಕ್ರಿ

ಮೇಡಮ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ನಡಿತಿದಿರ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಇಂದು ತಡವಾಗಿದೆ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೋಡ್ತಿದಿನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಬನ್ರಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕರೆದನು ಅದಕ್ಕೆ

ಆಕೆ ಬೇಡ ನೋಡಿದವರು ತಪ್ಪು ತಿಳಿತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬರ್ರಿ ಎಂದು ಆಕೆಯ ಕೈ ಎಳೆದು ತನ್ನ ಗಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕುರಿಸಿಕೊಳುತ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಮೈಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ವೇಗವಾಗಿತು

ಆತನ ಒರಟು ಕೈಗಳು ಆಕೆಗೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತು, ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಆಕೆ ಆತನಿಂದ ಸುಖಃ ಪಡೆಯ ಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯ ದಿನಗಳು ಸಮೀಪಿಸುತಿರುವಂತೆ ಬಾಸವಾಗುತಿತು.

ನಂತರ ಆಕೆ ಗಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಗಾಡಿಯನು ಬಲವಾಗಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ರೀ ಮೇಡಮ್ ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಡಿದುಕೊಳ್ರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೇನೆ ಎಂದು

ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದೀರಿ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತಾನೆ, ಆಕೆ ಎಡ ಕೈನಿಂದ ಗಾಡಿಯ ಹಿಂಬದಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಲ ಕೈನಿಂದ ಲೇಡಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಆತ

ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ ನನ್ನಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗದಿಲ್ಲ ಬಲ ಕೈನಿಂದ ನನ್ನ ಸೊಂಟವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಕೈಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಸೊಂಟ ಹಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಆಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಆತನ ಒರಟು ಕೈಗಳ ಸ್ಪರ್ಷ ಅವಳಿಗೆ ಮತಷ್ಟು ಆಸೆ

ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಆಕೆ ಬಸ್ಸು ನಿಲ್ದಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಸಲ್ಲು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಆತ ಆಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೆ ಇಳಿಸಿ ಸಂಜೆ ನೀವು ಬರುವುದು ತಡವಾಗುವಾದರೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬಂದು

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನೆಗೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತಿದಂತೆ ಬಸ್ಸು ಬರುತ್ತದೆ ಆಕೆ ಹೊರಡುತ್ತಾಳೆ.

ಅಂದು ಸಂಜೆ ಆಕೆ ಬೇಕೆಂದೆ ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಬಂದವಳೆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಅಂಬಿಕಾ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬರದು ತಡವಾಯಿತು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೀರ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಸರಿ ಅಲ್ಲೇ

ಇರಿ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಬರುತ್ತಾನೆ ಬಂದವನೆ ನನ್ನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವತ್ತು ನೀವು ತಡವಾಗಿ ಬರುವಿರೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕರೆಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತಿತ್ತು

ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ನಮ್ಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನನ್ನದು ಎಂದನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ನಾನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಲೆಯ ಮೇಲಾಣೆ

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು, ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಆಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದುಗ್ಬ್ರಮೆಕೊಂಡಳು. ನಂತರ ಆಕೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತನ್ನ ಬಲ ಕೈನಿಂದ ಆತ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿರಿಸಿದಳು ಆತ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈಕೆ ನನ್ನ ಗಾಳಕೆ ಬಿದ್ದಳು ಎಂದು ಆತ

ತನ್ನ ಬಲ ಕೈಗಳಿಂದ ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿದ ಆಕೆಯ ಕೈಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತುಣೆಯ ಮೇಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಆಕೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬೆವರಿ ಸರ್ ಎಂದಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮದೆ ನಿಮ್ಮಗಿಚಿಸಿದಂತೆ ಅದನು ಬಳಸಿ ಎಂದು

ಹೇಳಿದನು ಆಕೆ ಹೌದ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನ ತುಣೆಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಅದುಮುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ನಿಮ್ಮಗೆ ಇಷ್ಟನಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸುಖಃ ಬಯಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು

ಅದುಮಿಕೊಂಡಿದೆನು ಎಂದುಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಛೇ… ನನ್ನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಮೊದಲೆ ತಿಳಿದಿದರೆ ಇಷರಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸುಖಃ ಪಡೆಯ ಬಹುದಿತಲ್ಲ ಎಮ್ದು ಹೇಳಿದನು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯ ಸಮೀಪದಲೆ ಇದರಿಂದ ಆಕೆಯನು ಅಲ್ಲೆ

ಇಳಿಸಿ ಆಕೆ ಮನೆಗೆ ನಡೆದೆ ಹೋಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಡ್ರಾಪ್ ಕೊಡುವುದು ನಡೆದವು ಆಕೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ಕಾರಣ ಮಗಳನ್ನು ತಾತನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದಳು ಮಗಳಿಲದ ಕಾರಣ ಆಕೆ ಒಬ್ಬಳೆ ಮಲಗುತಿದಳು, ಒಂದು ದಿನ ಆಕೆ ಮನೆಯ

ಯಜಮಾನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬಳೆ ಮಲಗಿ ರೂಡಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನೆನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಳಿದಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಹೌದ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಬರುವುದು ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು ಅದಕ್ಕೆ

ಆಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದುಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಾನು ನಿಮ್ಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಂಪನಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ನಾನು ನೀವೇನು ಹೇಳುತೀರೆಂದು ಕಾಯುತಿದೆ ನನ್ನ ಆಸೆಯಂತೆ ನೀವು

ಹೇಳಿದೀರಿ ಎಂದಳು.

ಅಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ಸಂಜೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ತಡವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಆತ ಆಕೆಯನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿನ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆಕೆ ಯಾಕ್ರಿ

ಗಾಡಿ ನಿಲಿಸಿದಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಇರು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿನ ಕಡೆ ತೆರಳುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಆತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿನಿಂದ ಏನನೋ ಕರೀದಿಸಿದಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಆತ ಕರೀದಿಸಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು

ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಆಕೆ ಯಾಕೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿದು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ನಾನು ಕಾಂಡಮ್ ಕರೀದಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಹೌದ ಆಗಾದರೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ

ಮನೆಯವಳಿಗೆ ರಸದೂಟ ಎಂದಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ದೆಂಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಂಡಮ್ ಯಾಕೆಬೇಕು ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತು ಎಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಆಗಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕಾಂಡಮ್ ಕರೀದಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಎಂದಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಅದು

ಅವಳಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಬರ ಮಿಲನಕ್ಕೆ ಎಂದನು ಆಕೆ ಮುಗುಳು ನಗುತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಕಾಂಡಮ್ ಕರೀದಿಸಿದಿರಿ ಎಂದಳು ಆತ ಐದು ಇಂಚಿನದು ಹದಿನೈದು ರೂಪಾಯಿಯದ್ದು ಎಂದನು ಆಕೆ ಸಾಕು ಬಿಡಿ ಎಂದಳು.

ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಆಕೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಚಿಲಕ ಹಾಕದೆ ನೈಟಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಲೈಟ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡುತಿದಳು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗಳಾದರು ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನ ಸುಳಿವೆ ಇಲ್ಲ

ಆಕೆಯು ಆಗಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮನೆಯ ಮಾಲಿಕನ ಮನೆ ಇಣುಕಿ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದರು ಮನೆಯ ಮಾಲಿಕನ ಸುಳಿವಿಲ್ಲ. ಆದರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಬರುವನೆಂಬ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ, ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಮುಕಾಲು

ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಾದಳು ಆತ ಇಂದು ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಾಗಿಲು ಚಿಲಕ ಜಡಿದು ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.

ಆಕೆ ಮಲಗಿ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳು ಕಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾರೆಂದು ಮನೆಯ ಬಾಗಿ ತೆರೆದು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಕನಸಿನ ರಾಜ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಬಂದು ನಿಂತಿರುತ್ತಾನೆ ಆತ ತಕ್ಷ

ಆಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೆ ತಳ್ಳಿ ತಾನು ಒಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲು ಚಿಲಕ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ.

ಒಳಗೆ ಬಂದ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡನು ಆಕೆಯು ಆತನನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಳು ಇಬ್ಬರು ಬಾಗಿಲ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೆ ನಿಂತು ಒಬ್ಬರ ತುಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಚುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡೆ ರೂಮಿನ ಕಡೆ

ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ರೂಮಿನ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತಿದಂತೆ ಆತ ಆಕೆಯನ್ನು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಆಕೆ ಬಾ… ಬಾ… ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾಳೆ, ಆತ ತಾನು ಧರಿಸಿದ ಪಂಚೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ ಆಕೆ ಬಾ… ರಾಜ ಬಾ… ಎಂದು

ಕರೆಯುತ್ತಾಳೆ, ಆತ ಒಂದೆ ಕ್ಷಣ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಎರಗುತ್ತಾನೆ, ಮೆಲಗೆ ನನ್ನ ಮೊಲೆಗೆ ಅಪ್ಪಚಿಯಾಗುತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು, ಆತ ಹೌದ ಇರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಕೆಯ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗನು ಹಿಡಿದೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಆಕೆ

ನಗುತ್ತಾ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಎಡ ಬದಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಅವನು ಸೀರೆ ಬಿಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಳು. ಆತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸೀರೆ ಸೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎರಗುತ್ತಾನೆ ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಜೋರಾಗಿ ಬೀಳಬೇಡ ನನ್ನ

ಮೊಲೆಗಳು ಅಪ್ಪಚಿಯಾಗುತ್ತೇ ಎಂದಳು, ಆತ ಹೌದ ಇರು ಅದೇಗೆ ಅಪ್ಪಚಿಯಾಗುತೆ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಅವಳ ರವಿಕೆಗೆ ಕೈಯಾಕಿ ಒಂದೊಂದೆ ಹುಕ್ಸ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಅವಳ ರವಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾನೆ ಅವಳ

ಮೊಲೆಗಳು ಅವಳಂತೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಿಂದರು ಅವಳ ಬಿಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬ್ರಾನಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತಿದಳು, ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಅವಳ ಬ್ರಾನ ಮೇಲಿಂದಲೆ ಅದುಮುತ್ತಾನೆ ಅದಕೆ ಆಕೆ ಚೀ ಬ್ರಾ ತೆಗೆರಿ ಆಮೇಲೆ ಅದುಮ್ಮುವಂತೆ

ಎಂದಳು ಅವನು ತಕ್ಷಣ ಅವಳನು ಕುರಿಸಿಕೊಂಡು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಬ್ರಾನ ಹುಕ್ಸುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳ ಬಲ ಬದ್ದಿಯ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಅದುಮುತ್ತಾ ಎಡ ಮೊಲೆಯನು ಚೀಪಲು ಶುರು ಮಾಡಿದನು ಆಕೆ ಅಮ್ಮ…

ಅಮ್ಮ.. ಎಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವನ ತಲೆಯನು ತನ್ನ ಎದೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಅದುಮ್ಮುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮೊಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಆತ ಕೈಗಳಿಂದ ಎಡ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಅದುಮ್ಮುತ್ತಾ ಬಲ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಚೀಪುತ್ತಾನೆ.

ಆಮೇಲೆ ಆಕೆ ಇಷ್ಟೇನ ಎಂದೇಳುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಇಷ್ಟೆನಾ ಅಂತಿಯಾ ಇರು ಮಾಡುತ್ತೀನಿ ಎಂದು ಅವಳು ಧರಿಸಿದ ಪೆಟಿಕೋಟಿಗೆ ಕೈಯಾಕಿ ಲಾಡಿಯನ್ನು ಕಳಚ್ಚಿ ಲಂಗವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಅವಳ ದಿಂಬಿನ ಪಕ್ಕದಲಿರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ

ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ರಿ ಎಂದೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಆತ ತನ್ನ ಬಲ ಕೈಗಳಿಂದ ಮೆಲಗೆ ತುಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಆಕೆಗೆ ಆಗ ಚಕ್ಕುಳುಗುಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಂತ್ತಾಗುತದೆ ಆಗ ಆಕೆ ಆಲಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ತನ್ನ ಕಾಚದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಆತ

ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ತುಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕದ ಮಧ್ಯೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಆ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಜಾಗ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಆತ ತಡ ಮಾಡದೆ ಅವಳು ಧರಿಸಿದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಚವನ್ನು ಅವಳ ಮಂಡಿಯವರೆಗೆ

ಕೆಳಗೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗಿರಿ ಎಂದೇಳುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಸರಿ ಎಂದೇಳಿ ಅವಳ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ಆತ ಪುನಃ ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮೆಲಗೆ ಕೈಯಾಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಆಕೆ ಬೇಡ ನಗು ಬರುತ್ತೆ

ಎಂದೇಳಿ ಬಾ ನನ್ನ ರಾಜಾ ಬಾ… ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ನಿನ್ನ ತುಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಬೇಗ ಅದನ್ನು ತುಂಬು ಬಾ…. ಎಂದೇಳುತ್ತಾಳೆ.

ಆತ ಅವಳ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಆ ಸೀರೊ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬಲ್ಪ್ ನಿಂದ ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಕಾರಣ ಆತ ಮಂಚದಿಂದ ಇಳಿದು ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಯಾಕ್ರಿ ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್

ಆನ್ ಮಾಡುದ್ರಿ ಎಂದಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ನಿನ್ನ ತುಲ್ಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಸರಿ ಎಂದೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಆಮೇಲೆ ಆತ ತನ್ನ ಬನ್ನಿಯನ್ ಬಿಚ್ಚಿ ಅವಳ ಲಂಗದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಡಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಈತ ಬೀಳುತ್ತಾನೆ

ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಮೆಲಗೆ ರೀ ಎಂದೇಳುತ್ತಾಳೆ ನಂತರ ಆತ ಆಕೆಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಕೈಯಾಕುತ್ತಾನೆ ಅವಳ ಶಾಟನೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಅವಳ ತುಲ್ಲು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಶಾಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ

ಬೋಳಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಆಕೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಶಾಟನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದಿಯಾ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ನೀವು ದೆಂಗುವಾಗ ಅದು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ತಾನೆ ಬೋಳಿಸಿದೆ ಎಂದೇಳುತ್ತಾ ಕಣ್ಣು

ಹೊಡೆಯುತ್ತಾಳೆ ಆಕೆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವನ ತುಣೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದುಬಿಡುತ್ತೆ.

ಹೌದ ನನ್ನಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಶಾಟ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡ ಎಂದೇಳಿ ಅವಳ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ನನ್ನ ಕೆನ್ನೆಯ ಬದಲಿಗೆ ನನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಮುತ್ತಿಡು ಎಂದೇಳುತ್ತಾಳೆ ಆತ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಇರು ಎಂದೇಳಿ ಅವಳ ಕಾಲುಗಳನ್ನು

ಅಗಲಿಸಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ತುಲ್ಲು ಇನ್ನೂ ಎಳೆಯದರಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಹೌದು ಇದುವರೆಗೂ ಎರಡು ಸಾರಿ ಮಾತ್ರ ದೆಂಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂಮ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ

ಎರಡು ಸಾರಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನೇ ದೆಂಗಿರದ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನನ್ನ ಮಗು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಕೊಲಿಕ್ (ಸಹ ಉದ್ಯೋಗಿ)ಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಎಂದಳು

ಹೌದ ಆಗಾದರೆ ನಾನೆ ಮೂರನೆಯವನು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದು ನೀನೆ ಮೂರನೆಯವನು, ನಿಮ್ಮ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ತಿಕ್ಕ ಮೀಸಲು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೌದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದೇಳಿ ಅವಳ

ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯಾಕುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಆಕೆ ಅಮ್ಮ…. ಅಮ್ಮ… ಎಂದೇಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ತುಲ್ಲು ನೆಕ್ಕುತಿರುವ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ತನ್ನ ತುಲ್ಲಿನ ಕಡೆ ಅದುಮುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಸಿಕ್ಕಿದೇ ಚಾನ್ಸ್ ಎಂದು ತನ್ನ ಎಂಜಲು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವಳ

ತುಲ್ಲಿಗೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಅವಳ ಕಾಮೋದ್ರೋಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಆಮೇಲೆ ಆತ ತನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಸವರುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ಅವಳ ತುಲ್ಲು ಚೀಪುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಆಕೆಗೆ ಒಂತರ ಸಂಕಟ, ಒಂತರ ಸುಖಃ ಆಗುತಿರುತ್ತದೆ, ಆಕೆ ಆ ಸುಖಃವನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೆ ರಾಜ ಸಾಕು ದೆಂಗು ಎಂದೇಳುತ್ತಾಳೆ

ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಇರು ನಿನ್ನ ತಿಕ್ಕವನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಸಾರಿ ಚೀಪಿಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದೇಳಿ ಅವಳನ್ನು ಮಕಡೆ ಮಲಗಿಸಿ ಅವಳ ತಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮುತಿಡುತ್ತಾ ನೆಕ್ಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಯಾಕೋ ಅದು ಅಸಯ್ಯ ಎಂದೆನಿಸಿ ಬೇಡ ಬಿಡು ಎಂದೇಳಿ

ಅವಳನ್ನು ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಆತ ತನ್ನ ನಿಗುರಿ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉಜ್ಜುತ್ತಾ ಬಾರೆ ನನ್ನ ತುಣೆಯನ್ನು ಚೀಪು ಎಂದೇಳುತ್ತಾ ಅವಳ ಬಾಯಿಗೆ ತನ್ನ ತುಣ್ಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಆಕೆ ನೀವು ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಚೀಪಿ ಮುಗಿಲಿ ಎಂದು

ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಬಾ… ಎಂದೇಳಿ ಅವನ ತುಣೆಯನ್ನು ಬಲಗೈ ನಲಿಡಿದು ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಆತ ಅವಳು ತುಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟುತಿದಂತೆ ಅಮ್ಮ… ಅಮ್ಮ…. ಎಂದು ಏದುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಆಕೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ ತನ್ನ

ಪೆಟಿಕೋಟ್ (ಲಂಗ) ವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವನ ತುಣೆಯ ಮೇಲಿದ ತಿಳಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ರಸವನ್ನು ಒರೆಸಿ ಅವನ ತುಣೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಎಂಜಲು ಸುರಿಸಿ ತುಣೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಲೇ…

ತುಣೆ ಚೀಪು ಎಂದೆ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತಿದಿಯಾ ಎಂದನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಅವನ ನಿಗುರಿದ ತುಣೆಯನು ಬಾಯಿಗಿಸಿರುತ್ತಾಳೆ.

ಅವನು ಹೂ…. ಹೂ…. ಹೂ…. ಎಂದು ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅಮ್ಮ…. ಅಮ್ಮ್ಮ… ಅಮ್ಮ…. ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾನೆ, ಆಕೆಗೆ ಅವನ ಶಬ್ದಗಳು ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಆಕೆ ಅವನ ತುಣೆಯನ್ನು ಚೀಪುವ ವೇಗವನು

ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹ್ಸೂ….. ಹ್ಸೂ….. ಹ್ಸೂ….. ಎಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಆಕೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ತುಲ್ಲು ಕಡಿತಿದೆ ನಿನ್ನ ತುಣೆ ತುರುಕಿ ಕೆರಿ ರೀ ಎಂದೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ನನ್ನಗೂ ನನ್ನ ತುಣೆ ಕಡಿತಿದೆ

ಕೆರೆಯದಿಕೆ ಯಾವುದಾದರು ಹೊಸ ಜಾಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿದ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಕಡೆ ಕೈ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ನಂತರ ಆತ ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ಎಂಜಲು ತೆಗೆದು ತನ್ನ ತುಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸವರುತ್ತಾ ಅವಳ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಇವನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಂತು ತನ್ನ ತುಣೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಡಿದು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಸವರುತ್ತಾ ಮೆಲ ಮೆಲಗೆ ಅವಳ

ತುಲ್ಲಿನ ಒಳಗೆ ತುರುಕುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಅಮ್ಮ… ಅಮ್ಮ… ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳುತ್ತಾಳೆ, ಅವನಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಇವಳ ಕೂಗಾಡದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ

ಎಂದು ಅವಳ ತುಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ತುಟ್ಟಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೀಪುತ್ತಾ ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ತನ್ನ ತುಣೆಯಿಂದ ದೆಂಗುತ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಈತ ಆಕೆಯ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟು ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತಾನೋ ಅವಳು ತನ್ನ ತುಲ್ಲಿಗಾಗುವ ನೋವನ್ನು

ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆತ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾರಿ ದೆಂಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಸಂಜೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿನಲ್ಲಿ ಕರೀದಿಸಿದ ಕಾಂಡಮ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ ತಕ್ಷಣ ತನ್ನ ದೆಂಗಾಟವನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಯಾಕ್ರಿ

ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ತಾನು ತಂದಿದ ಕಾಂಡಮ್ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಪಂಚೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ತಂದಿದೆ ಅದು ನೆನಪಾಯಿತು ಅದಿಕ್ಕೆ ಎಂದ ಹೌದ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಬರುತಿದಂತೆ ಪಂಚೆ

ಬಿಚ್ಚಿದಿರಿ ಸೋ ಬಾಗಿಲ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿರ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಂದಳು ಹೌದ ಎಂದೇಳಿ ತಾನು ಪಂಚೆ ಬಿಚ್ಚಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಕಾಂಡಮ್ ಸಿಗದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಹುಡುಕು ಬಾ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾನೆ ಆಕೆಯು ಕಾಂಡಮ್

ಹುಡುಕಲು ಬರುತ್ತಾಳೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಹುಡುಕಿದರು ಕಾಂಡಮ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಆತ ಆಕೆಯ ಮುಖ ನೋಡುತ್ತಾ ಈಗ ಏನು ಮಾಡದು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಇರಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ

ತನ್ನ ಕಬೋಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ ಒಂದು ಕಾಂಡಮ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅದನು ಆತನಿಗೆ ನೀಡಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂದೇಳುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಇದು ನಿನ್ನ ಬಳ್ಳಿ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ನಾನು ಈ ಮನೆಗೆ

ಬರುತಿದಂತೆ ಈ ಕಾಂಡಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲನೆ ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೆಂಗಿಸಿಕೊಳಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಾಯಿತು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಿಬರಲ್ಲಿ ಈ ಸುಖಃ

ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಲ್ಲಿ ಉಪಯೊಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇ ಸುಖಃಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕೆ ಆಗಿದರಿಂದ ನೀವೆ ಕಾಂಡಮ್ ಕರೀದಿಸಿ ಈ ಕಾಂಡಮ್ ವೇಸ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ

ಬಂತು ಎಂದಳು ಅವನಿಗೆ ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು, ಆತ ನಿಂತಲ್ಲೆ ಆಕೆಯನು ಬಾಚಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ,

ಆಗ ಅವನ ತುಣೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲನ್ನು ತಾಕುತಿತ್ತು ಆಕೆ ಸರಿ ಬೇಗ ಕಾಂಡಮ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತನ್ನ ರೂಮಿನೆಡೆಗೆ ಹೋಗುತಿರುತ್ತಾಳೆ ಆತ ಆಕೆಯ ಕೈಯಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತನ್ನ ಕೈನಲ್ಲಿದ ಕಾಂಡಮ್ ಅನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ನೀಡಿ

ನೀನೆ ನನ್ನ ತುಣೆಗೆ ಹಾಕು ಎಂದೇಳುತ್ತಾನೆ ಆಕೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನ ನಿಗುರಿದ ತುಣೆಗೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ ಆತ ಅವಳನ್ನು ಅಲೆ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ನಿಂತುಕೊಂಡೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನ ತುಣೆಯನ್ನು ತುರುಕಿ ದೆಂಗಿಕೊಂಡು

ಮಂಚದ ಬಳ್ಳಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಆತ ಆಕೆಯನ್ನು ಮಂಚದ ಬಳ್ಳಿವರೆಗೂ ನಿಂತುಕೊಂಡೆ ದೆಂಗಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಮಂಚದ ಬಳ್ಳಿ ಬರುತಿದಂತೆ ಆಕೆಯ ಕಾಲುಗಳು ನೆಲವನ್ನು ತಾಕುತಿರುವಂತೆ ಆಕೆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವಂತೆಯೆ

ಅವಳ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ದೆಂಗುತ್ತಾನೆ

ಆಕೆ ಅಮ್ಮ… ಅಮ್ಮ… ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾಳೆ ಈ ಹ್ಯಾಂಗಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆತ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾರಿ ದೆಂಗುತ್ತಾನೆ ಯಾಕೋ ಆ ಹ್ಯಾಂಗಲ್ ದೆಂಗುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯೋಗದ ಕಾರಣ ಆಕೆಯನ್ನು ಉಳ್ಟ ಮಾಡಿ ಅವಳ ತಿಕ್ಕಕ್ಕೆ

ದೆಂಗುತ್ತಾನೆ ಅವಳು ಹ್ಸೂ….. ಹ್ಸೂ….. ಇನ್ನೂ ತಳ್ಳು ಇನ್ನೂ ತಳ್ಳು ಎಂದು ತನ್ನ ತಿಕ್ಕವನ್ನು ಅವನ ತುಣೆಯ ಕಡೆ ತಳ್ಳುತಿರುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಆಕೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳಿಂದ ಆತನ ತಿಕ್ಕವನ್ನು ತನೆಡೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ದೆಂಗುವಂತೆ

ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗದೆ ಅವಳ ಕೈಗಳನ್ನು ತಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ನಂತರ ಆಕೆಯನ್ನು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಅವಳ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಅಗಲಿಸಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ದೆಂಗುತ್ತಾನೆ

ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತೈದು ಸಾರಿ ದೆಂಗಿದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯೆ ಈಗ ತಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ದೆಂಗು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಂಡಿಕಾಲೂರಿ ಮಲಗುತ್ತಾಳೆ ಅವನು ಮಂಡಿಕಾಲೂರಿ ಅವಳ ತಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ದೆಂಗುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಪ್ರತಿ ಏಟಿಗೂ ಆಕೆ ಅಮ್ಮ… ಹ್ಸೂ….

ಅಮ್ಮ…. ಹ್ಸೂ… ಎಂದೇಳುತಿದಳ್ಳು.

ಅವನ ಪ್ರತಿ ಏಟು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇಂಪಾದ ಶಬ್ದ ಮಾಡುತಿತ್ತು, ಅವನ ದೆಂಗಾಟದ ಶಬ್ದ ಲೊಚಕ್ ಲೊಚಕ್ ಲೊಚಕ್ ಎಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತಿದರೆ ಅವನ ತುಣೆಯ ಚೀಲ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ಬಡಿಯುತ್ತಾ ಪಚ್ಚ್ ಕ್ ಪಚ್ಚ್ ಕ್ ಎಂದು ಶಬ್ದ

ಮಾಡುತಿತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ದೆಂಗುತ್ತಿದ ಹ್ಯಾಂಗಲ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಬೇಸರವಾದ ಆತ ಅವಳನ್ನು ಅಡಡ್ಡ ಮಲಗಿಸಿ ತಾನು ಅಡಡ್ಡ ಮಲಗಿ ಅವಳ ತಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ದೆಂಗಲು ಶುಮಾಡಿದನು

ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತೈದು ಸಾರಿ ದೆಂಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ಹ್ಯಾಂಗಲಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವಳನ್ನು ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿಸಿ ದೆಂಗಲು ಶುರುಮಾಡಿದನು ಆತ ದೆಂಗುತ್ತಾಲೆ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಚೀಪುತಿದನು ಅದಂತು ಅವಳಿಗೆ

ಸಖತ್ತಾಗಿ ಖುಷಿ ನೀಡುತಿತ್ತು, ಆತ ಅವಳನ್ನು ದೆಂಗುತ್ತಲೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳ ತೊಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಿಸುಕುತ್ತಾನೆ ಆಕೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಎಂದೇಳುತ್ತಾ ಅವನ ಕೈಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮೊಲೆಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಕೈಗಳನ್ನು ತೆಗೆಸುತ್ತಾನೆ ಆದರು ಆತ

ಒಂದು ಕೈನಿಂದ ಅವಳ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಸುಕುತ್ತಾಲೆ ದೆಂಗುತಿರುತ್ತಾನೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ತುಣೆಯಿಂದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರಸ ಚಿಮ್ಮುವಂತ ಕ್ಷನಗಳು ಸಮೀಪಿಸಿದೆಂಎದು ತಿಳಿದ ಆತ ಆವಳ ತುಲ್ಲಿನಿಂದ ತನ್ನ

ತುಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕಾಂಡಮ್ ತೆಗೆಯದೆ ತನ್ನ ತುಣೆಯನ್ನು ಉಜ್ಜುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ರಸ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿಗೆ ತುಣೆ ತುರುಕಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲನು ದೆಂಗುತ್ತಾನೆ ಅವನ್ನು ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತುರುಕಿ ಹತ್ತು ಸಾರಿ ದೆಂಗುತಿದಂತೆ ಅವನ

ದೇಹದಿಂದ ರಸ ಚಿಮ್ಮಿಯೇ ಬಿಡುತ್ತದೆ ನಂತರ ಆತ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಅವನ ತುಣೆಯ ರಸ ಕಾಂಡಮ್ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಆಕೆ ಅವನ ತುಣೆಯಿಂದ ಕಾಂಡಮ್ ತೆಗೆದು ಅದರೊಳಗಿನ ರಸವನ್ನು ತನ್ನ

ಮೊಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಸವರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ನಂತರ ಆತ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಾ ಇಬ್ಬರು ಬಾತ್ ರೋಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡುಬರನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ನಾನು

ಆಮೇಲೆ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ, ಆತ ಸರಿ ಎಂದೇಳಿ ಬಾತ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತುಣೆಯನ್ನು ಸ್ನಾನನೇ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನದು ಆಯಿತು ನೀನು ಹೋಗು ಎಂದೇಳುತ್ತಾನೆ,

ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದೇಳುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಸರಿ ಎಂದೇಳುತ್ತಾ ಅಂಬಿಕಾ ನಾನು ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೇನೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತೀಯಾ

ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ ಅವನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವಳ ತುಟ್ಟಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಸೇರಿಸಿ ಚುಂಬಿಸಿ ಹೋಗುತಿರುತ್ತಾನೆ ಆಕೆ ಆತನನ್ನು ತಡೆದು ಇರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮತೊಂದು ರೂಮಿನಲ್ಲಿದ ಮೆಸರ್ ಮೆಂಟ್ ಟೇಪ್

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನ ತುಣೆಯನ್ನು ಪಂಚೆಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ ಅದು ಮಲಗಿರುವಾಗ ಮೂರು ಇಂಚಿರುತ್ತದೆ ಅದನು ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿಗುರಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ತುಣೆಯನ್ನು ಉಜ್ಜುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ

ಆತ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತಲ್ಲಾ ನೋಡುವಂತೆ ಎಂದೇಳಿ ಹೊರಡುತ್ತಾನೆ ಆಕೆ ಚಿಲ್ಲಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತಾನು ಬಾತ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲಾಗಿದ ಗಲ್ಲಿಜನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಮಲಗಿರುತ್ತಾಳೆ, ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು

ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಆತ ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಡಿದ ಕಾಂಡಮ್ ಮಂಚದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ ಒಂದು ಸ್ಟೂಲಿನ ಮೇಲಿತ್ತು ಅದನು ಬಿಸಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಆಕೆ ಅದನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕಾರಿಡಾರಿನಕಡೆ

ನಡೆಯುತ್ತಾಳೆ, ಹೊರಬಂದ ಆಕೆ ಆ ಕಾಂಡಮ್ ಗೆ ಒಂದು ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಅಲಿಂದಲ್ಲೆ ನಿಂತು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾಳೆ, ನಂತರ ಆಕೆ ಬಂದು ಮಲಗುತ್ತಾಳೆ ಆಕೆ ಮಲಗಿದ ನಂತರ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾಳೆ ಚೇ… ನಾನು ಆ

ಕಾಂಡಮ್ ಅನ್ನು ಬಾತ್ ರೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತಿತ್ತು ಎಂದು ಬೇಸರಗೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೆ ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಬಾತ್ ರೂಮಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಾಳೆ.

ಮರುದಿನ ಆ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಿತಿದಂತೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಕಾದಿತು ಅದೇನೆಂದರೆ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಬಳಸದೆ ಇರುವ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಡಮ್ ಬಿದ್ದಿದನ್ನು

ನೋಡಿ ಕಾಬರಿಗೊಂಡು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕರೆದು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ,

ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಆಕೆ ಯಾಕ್ರಿ ಅದನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಮಾತನಾಡದೆ ತನ್ನ ಜೇಬನ್ನು ತಡಕಾಡುತ್ತಾನೆ

ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಆಕೆ ಯಾಕ್ರಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಲೇ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ರಾತ್ರಿ ಸೇರಣ ಎಂದು ತಂದಿದೆ ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಬಾಗಿಲ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಬಂದ ಕರೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲೆಂದು ನನ್ನ

ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಜೇಬಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ನಗುತ್ತಾ ಸರಿ ಇಂದು ಅದನ್ನು ಬಳಸುವಿರಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಲು

ತೆರಳುತ್ತಾಳೆ.

ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಅವನಿಗೂ ಅವಳಿಗೂ(ಪತ್ನಿ) ಕಾಮ ಕ್ರೀಡೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ,
ಆದೆಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರುವವಳು ನೀಡಿದಷ್ಟು ಇವಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯವರ ಹೆಂಡತಿ ಇವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರುಚಿ(ಸುಖಃ) ನೀಡಿದಳು.

ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಅಂಬಿಕಾಳ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಮ ಕ್ರೀಡೆ ತನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *